WordPress: RHAID i'r Ategyn # 1 bob safle ei gael

sylwadau

drwg.pngHeddiw cafodd fy safle ei ddymchwel !!! Nid wyf yn siŵr pa set o sbambots a gafodd afael arnaf, ond maent wedi bod yn lladd fy ngwefan trwy'r dydd. Mae'r rhain yn sbam-bots sylwadau sy'n ceisio drosodd a throsodd gyflwyno Sbam sylwadau. Nid oes gan WordPress unrhyw amddiffyniad yn erbyn y math hwn o ymosodiad. Ac Akismet dim ond yn helpu AR ÔL cyflwyno'r sbam sylwadau.

Roeddwn i angen rhywbeth a fyddai yn y bôn yn gwadu'r swydd a dyna'n union beth yw'r Ymddygiad Gwael ategyn yn ei wneud.

Dyma'r dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei wneud:

Mae Ymddygiad Gwael yn set o sgriptiau PHP sy'n atal sbambots rhag cyrchu'ch gwefan trwy ddadansoddi eu ceisiadau HTTP go iawn a'u cymharu â phroffiliau o sbambots hysbys. Fodd bynnag, mae'n mynd ymhell y tu hwnt i Asiant Defnyddiwr a Dyfarnwr. Mae Ymddygiad Gwael ar gael ar gyfer sawl pecyn meddalwedd sy'n seiliedig ar PHP, a gellir ei integreiddio mewn eiliadau i unrhyw sgript PHP hefyd.

Roedd y gosodiad Plugin yn ddiniwed ac mae fy safle yn ôl i fyny. Gyda llaw, Ymddygiad Gwael eisoes wedi blocio dros 50 o gyflwyniadau ers i mi ei osod tua 10 munud yn ôl. Mae fy safle eisoes yn perfformio'n llawer gwell gan fod gweithgaredd y gronfa ddata wedi gostwng cymaint. Yn ogystal, ni fydd fy nghiw Akismet yn llenwi mor gyflym nawr.

Es i trwy bob un o wefannau fy nghleientiaid heno a gosod y Ymddygiad Gwael ategyn. Nid wyf am iddynt gael y math o ddiwrnod a gefais! Rydw i hefyd yn mynd i'w cadw mewn cof gyda thechnolegau eraill, Ymddygiad Gwael wedi datblygu eu technoleg ar gyfer llawer o wahanol lwyfannau.

Peidiwch ag anghofio taflu bychod cwpl at y bobl hynny hefyd. Gallaf ddweud wrthych fod y toriad heddiw i'r 4 safle sydd gennyf i wedi costio 90% o'm refeniw dyddiol arferol i mi ... (felly ni allwn fforddio fy Starbucks heddiw!)

DIWEDDARIAD: 1/8/2007 - Roedd gan un o fy nghleientiaid broblem lle gwrthodwyd cysylltiad iddo trwy'r dudalen fewngofnodi. Wrth adolygu cwpl o wefannau eraill, darganfyddais fod gan Ymddygiad Gwael swyddogaeth Whitelist hefyd. Mae'n rhaid i chi olygu ffeil mewn gwirionedd, rhestr wen.inc.php, ac ychwanegu'r cyfeiriad IP sy'n cael ei rwystro i amrywiaeth o gyfeiriadau IP.

Os nad ydych yn siŵr a yw'r cyfeiriad IP wedi'i rwystro, roeddwn yn gallu cwestiynu'r gronfa ddata gan ddefnyddio'r ymholiad hwn:

DEWCH * O `wp_bad_behavior` lle mae` request_uri` yn hoffi '% mewngofnodi%'

4 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug

  A blwyddyn newydd dda. Llongyfarchiadau i wneud y 100.000 gorau!

  A diolch am fy atgoffa am yr Ymddygiad Gwael. Roeddwn i'n meddwl fy mod i wedi'i osod ac roeddwn i'n cael fy llethu rhywfaint gan faint o sylwadau sbam rydw i wedi'u cael yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf. Hefyd, wrth edrych ar fy ystadegau (llawer gostyngedig na'ch un chi), sylwais fod llawer iawn o draffig fy mlog yn dod o borwr di-gymydog; Sbotiau bots mewn geiriau eraill.
  Mae Askimet wedi bod yn blocio tua 70 o ymdrechion sylwadau y dydd dros yr ychydig ddyddiau diwethaf.
  Beth bynnag, ar ôl darllen eich erthygl, gwiriais ddwywaith gan osodiadau blog, a - gwall nodweddiadol hwyr y nos - gwelais fy mod wedi anghofio actifadu'r ategyn hefyd. Nawr mae'n rhedeg ac rwy'n chwilfrydig sut y bydd yr ystadegau'n mynd.

 2. 2
 3. 3
 4. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.