Chwilio MarchnataCynnwys MarchnataFideos Marchnata a GwerthuCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Beth Yw Cysylltiadau Nofollow, Dofollow, UGC, neu Noddedig? Pam Mae Backlinks yn Bwysig ar gyfer Safleoedd Chwilio?

Bob dydd mae fy mewnflwch yn orlawn o gwmnïau SEO sbamio sy'n cardota i osod dolenni yn fy nghynnwys. Mae'n llif diddiwedd o geisiadau ac mae'n fy nghythruddo'n fawr. Dyma sut mae'r e-bost yn mynd fel arfer ...

Annwyl Martech Zone,

Sylwais ichi ysgrifennu'r erthygl anhygoel hon ar [allweddair]. Fe ysgrifennon ni erthygl fanwl ar hyn hefyd. Rwy'n credu y byddai'n gwneud ychwanegiad gwych i'ch erthygl. Rhowch wybod i mi os ydych chi'n gallu cyfeirio ein herthygl gyda dolen.

Llofnodwyd,
Susan James

Yn gyntaf, maen nhw bob amser yn ysgrifennu'r erthygl fel petaen nhw'n ceisio fy nghynorthwyo a gwella fy nghynnwys pan dwi'n gwybod yn union beth maen nhw'n ceisio ei wneud ... gosod a backlink. Er bod peiriannau chwilio yn mynegeio'ch tudalennau yn iawn ar sail y cynnwys, bydd y tudalennau hynny'n graddio yn ôl nifer y gwefannau perthnasol o ansawdd uchel sy'n cysylltu â nhw.

Beth yw cyswllt Nofollow? Ydych chi'n dilyn Link?

A Dolen Nofollow yn cael ei ddefnyddio o fewn y tag angor HTML i ddweud wrth y peiriant chwilio anwybyddu'r ddolen pan ddaw i basio unrhyw awdurdod drwyddo. Dyma sut olwg sydd arno yn yr HTML amrwd:

<a href="https://google.com" rel="nofollow">Google</a>

Nawr, wrth i'r ymlusgwr peiriannau chwilio gropian fy nhudalen, mynegeio fy nghynnwys, a phenderfynu'r backlinks i roi awdurdod yn ôl i ffynonellau ... mae'n anwybyddu'r nofollow dolenni. Fodd bynnag, pe bawn i wedi cysylltu â'r dudalen gyrchfan yn y cynnwys yr oeddwn wedi'i ysgrifennu, nid oes gan y tagiau angor hynny y priodoledd nofollow. Gelwir y rheini Dolenni Dofollow. Yn ddiofyn, mae pob dolen yn pasio awdurdod graddio oni bai bod y priodoledd rel yn cael ei ychwanegu, a bod ansawdd y ddolen yn cael ei bennu.

Yn ddiddorol ddigon, mae dolenni nofollow yn aml yn dal i gael eu harddangos yn Google Search Console. Dyma pam:

Felly mae Dofollow Links Unrhyw le yn Helpu Fy Safle?

Pan ddarganfuwyd y gallu i drin safle trwy backlinking, cychwynnodd diwydiant biliwn-doler dros nos i gynorthwyo cleientiaid i symud eu ffordd i fyny'r rhengoedd. Cwmnïau SEO yn awtomataidd ac wedi'u hadeiladu allan ffermydd cyswllt a chamu ar y nwy i drin y peiriannau chwilio. Wrth gwrs, sylwodd Google ... a daeth y cyfan yn chwilfriw.

Gwellodd Google ei algorithmau i fonitro rheng safleoedd a gronnodd backlinks â nhw perthnasol, parthau awdurdodol. Felly, na ... ni fydd ychwanegu dolenni yn unrhyw le yn eich helpu chi. Bydd casglu backlinks ar wefannau hynod berthnasol ac awdurdodol yn eich helpu chi. I'r gwrthwyneb, mae'n debyg y bydd sbamio cyswllt yn brifo'ch gallu i raddio gan y gall deallusrwydd Google hefyd wahaniaethu rhwng trin a chosbi chi amdano.

A yw'r Testun Cyswllt yn Bwysig?

Pan fydd pobl yn cyflwyno erthyglau ataf, rwy'n aml yn eu gweld yn defnyddio geiriau allweddol rhy amlwg yn eu testun angor. Dwi wir ddim yn credu bod algorithmau Google mor chwerthinllyd o syml mai'r testun yn eich cyswllt yw'r unig eiriau allweddol sy'n bwysig. Ni fyddwn yn synnu pe bai Google yn dadansoddi'r cynnwys cyd-destunol o amgylch y ddolen. Nid wyf yn credu bod angen i chi fod mor amlwg â'ch cysylltiadau. Pryd bynnag yr ydych yn ansicr, rwy'n argymell fy nghleientiaid i wneud yr hyn sydd orau i'r darllenydd. Dyma pam rydw i'n defnyddio botymau pan rydw i wir eisiau i bobl weld a chlicio dolen allan.

A pheidiwch ag anghofio bod y tag angor yn cynnig y ddau testun yn ogystal â Teitl ar gyfer eich cyswllt. Mae teitlau yn briodoledd hygyrchedd i helpu darllenwyr sgrin i ddisgrifio'r ddolen i'w defnyddwyr. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o borwyr yn eu harddangos hefyd. Mae gurus SEO yn anghytuno a all rhoi testun teitl helpu eich safle ar gyfer yr allweddeiriau a ddefnyddir. Y naill ffordd neu'r llall, rwy'n credu ei fod yn arfer gwych ac yn ychwanegu ychydig o bizazz pan fydd rhywun yn cymysgu dros eich cyswllt a bod tomen yn cael ei chyflwyno.

<a href="https://highbridgeconsultants.com" title="Tailored SEO Classes For Companies">Douglas Karr</a>

Beth Am Dolenni Noddedig?

Dyma e-bost arall rwy'n ei dderbyn yn ddyddiol. Dwi'n ateb y rhain mewn gwirionedd ... gofyn i'r person a ydyn nhw wir yn gofyn i mi roi fy enw da mewn perygl, cael dirwy gan y llywodraeth, a chael fy rhestru o'r peiriannau chwilio. Mae'n gais hurt. Felly, weithiau dwi'n ymateb ac yn dweud wrthyn nhw y byddwn i'n falch ohono ... bydd yn costio $ 18,942,324.13 y backlink iddyn nhw yn unig. Rwy'n dal i aros ar rywun i wifro'r arian.

Annwyl Martech Zone,

Sylwais ichi ysgrifennu'r erthygl anhygoel hon ar [allweddair]. Hoffem eich talu i roi dolen yn eich erthygl i dynnu sylw at ein herthygl [yma]. Faint fyddai'n ei gostio am y ddolen dofollow?

Llofnodwyd,
Susan James

Mae hyn yn wirioneddol annifyr oherwydd mae'n llythrennol yn gofyn imi wneud ychydig o bethau:

 1. Yn torri Telerau Gwasanaeth Google - maen nhw'n gofyn imi guddio fy nghysylltiad taledig â ymlusgwyr Google:

Unrhyw ddolenni y bwriedir eu trin TudalenRank neu gellir ystyried safle safle yng nghanlyniadau chwilio Google yn rhan o gynllun cyswllt ac yn groes i Google Canllawiau Gwefeistr

Cynlluniau Cyswllt Google

 1. Torri Rheoliadau Ffederal - maent yn gofyn imi dorri canllawiau FTC ar arnodiadau.

Os oes cysylltiad rhwng ardystiwr a'r marchnatwr na fyddai defnyddwyr yn ei ddisgwyl ac y byddai'n effeithio ar sut mae defnyddwyr yn gwerthuso'r ardystiad, dylid datgelu'r cysylltiad hwnnw. 

Canllaw Ardystio FTC

 1. Torri Ymddiriedolaeth Fy Darllenwyr - maen nhw'n gofyn imi ddweud celwydd wrth fy nghynulleidfa fy hun! Cynulleidfa y bûm yn gweithio amdani am 15 mlynedd i adeiladu dilyniant gyda hi ac ymddiried ynddo. Mae'n ddiamheuol. Dyma hefyd yn union pam y byddwch yn fy ngweld yn datgelu pob perthynas ar bob erthygl - p'un a yw'n gyswllt cyswllt neu'n ffrind yn y busnes.

Arferai Google ofyn bod dolenni noddedig yn defnyddio'r nofollow priodoledd. Fodd bynnag, maent bellach wedi addasu hynny ac mae ganddynt briodoledd noddedig newydd ar gyfer dolenni taledig:

Marciwch ddolenni sy'n hysbysebion neu'n lleoliadau taledig (a elwir yn gyffredin dolenni taledig) gyda'r gwerth noddedig.

Google, Cymhwyso Dolenni Allanol

Mae'r cysylltiadau hynny wedi'u strwythuro fel a ganlyn:

<a href="https://i-buy-links.com" rel="sponsored">I pay for links</a>

Pam Peidiwch â Backlinkers Dim ond Ysgrifennu Sylwadau?

Pan drafodwyd PageRank gyntaf a blogiau'n symud i'r olygfa, roedd gwneud sylwadau yn eithaf cyffredin. Nid yn unig oedd y lle canolog i gael trafodaeth (cyn Facebook a Twitter), fe basiodd hefyd yn safle pan wnaethoch chi lenwi manylion eich awdur a chynnwys dolen yn eich sylwadau. Ganwyd sbam sylw (ac mae'n dal i fod yn broblem y dyddiau hyn). Ni chymerodd lawer o amser cyn i systemau rheoli cynnwys a systemau sylwadau sefydlu cysylltiadau Nofollow ar broffiliau a sylwadau awduron sylwadau.

Mae Google mewn gwirionedd wedi dechrau cefnogi priodoledd wahanol ar gyfer hyn, ugc. UGC yn acronym ar gyfer Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr.

<a href="https://i-comment-on-blogs.com" rel="ugc">Comment Person</a>

Gallwch hefyd ddefnyddio cyfuniadau o'r priodoleddau. Yn WordPress, er enghraifft, mae sylw'n edrych fel hyn:

<a href="https://i-comment-on-blogs.com" rel="external nofollow ugc">Comment Person</a>

Mae allanol yn briodoledd arall y gadewch i ymlusgwyr wybod bod y ddolen yn mynd i allanol safle.

A Ddylech Chi Wneud Allgymorth Backlink I Gael Mwy o Gysylltiadau Dofollow?

Mae hwn yn onest yn bwynt cynnen enfawr gyda mi. Mae'r e-byst sbam a roddais uchod yn wirioneddol gythruddo ac ni allaf eu sefyll. Rwy'n credu'n gryf bod angen i chi wneud hynny ennill cysylltiadau, nid gofyn amdanynt. Fe enwodd fy ffrind da Tom Brodbeck hyn yn briodol cyswlltdysgu. Rwy'n cysylltu â miloedd o wefannau ac erthyglau o fy safle ... oherwydd eu bod wedi ennill y ddolen.

Wedi dweud hynny, nid oes gennyf unrhyw broblem gyda busnes yn estyn allan ataf ac yn gofyn a allant ysgrifennu erthygl o werth i'm cynulleidfa. Ac, nid yw'n anghyffredin bod a dofollow dolen o fewn yr erthygl honno. Rwy'n gwrthod llawer o erthyglau oherwydd bod y bobl sy'n cyflwyno yn darparu erthygl erchyll gyda backlink amlwg ynddo. Ond rwy'n cyhoeddi llawer mwy sy'n erthyglau gwych a byddai'r ddolen a ddefnyddiodd yr awdur o werth i'm darllenwyr.

Nid wyf yn estyn allan ... ac mae gen i bron i 110,000 o gysylltiadau sy'n cysylltu yn ôl â nhw Martech Zone. Rwy'n credu bod hynny'n dyst i ansawdd yr erthyglau rwy'n eu caniatáu ar y wefan hon. Treuliwch eich amser yn cyhoeddi cynnwys rhyfeddol ... a bydd backlinks yn dilyn.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

29 Sylwadau

 1. Diolch am dynnu sylw at ategyn Dofollow Doug. Roeddwn yn ymwybodol bod WordPress wedi ychwanegu rel = ”nofollow” at ddolenni mewn sylwadau, ac rwy’n bendant yn cytuno â’ch rhesymeg, cyhyd â bod sylwadau’n cael eu cymedroli, bod unrhyw ddolenni perthnasol sydd ar ôl yn y sylwadau yn haeddu eu credyd dyledus.

 2. A oes ffordd i ddewis pa ddolen yr wyf am adael iddi gael ei dilyn (waw, lluniad iaith chwilfrydig a wneuthum)? Y rheswm yw pan fyddaf yn cyfeirio at ryw safle crappy gyda gwybodaeth crappy arno, byddai'n well gen i beidio â'i hyrwyddo gormod. Nid fel sensoriaeth (os cyfeiriaf at, dyweder, barn wleidyddol sy'n wahanol iawn na fy marn i, ond os yw wedi'i seilio'n dda a'i rhoi mewn sefyllfa dda, nid oes gennyf unrhyw broblem yn ei hyrwyddo), ond fel ffordd i frwydro yn erbyn entropi a chloddio i lawr. cynnwys crappy.

  Nid oes gennyf unrhyw broblem golygu cysylltiadau â llaw. Fel rheol, byddaf yn golygu sylwadau i ychwanegu dolenni Google Analytics sy'n mynd allan, cysylltu teitlau a thrwsio teipograffeg ymwelwyr, ond byddai'n braf ei awtomeiddio i raddau.

 3. Ya, gallai hynny fod yn haws na cheisio eu dileu. Rwy'n cadw'r holl elfennau a ddefnyddir yn aml fel 'na yn fy Nodiadau Opera (yn eithaf defnyddiol cael darnau, darnau a phytiau cod y tu mewn i'ch porwr bob amser), felly dim ond copi-pastio i mi ydyw mewn gwirionedd.

 4. Rwy'n cytuno â Doug. Os ydych chi'n mynd i'r drafferth o ddarllen a chymedroli pob sylw beth bynnag (y dylech chi fod) yna mae'n gwneud synnwyr gwobrwyo sylwadau dilys gyda chysylltiad cywir.

  Fe gewch chi fwy o sylwadau “Post gwych” o ganlyniad, ond mae'r rheini'n mynd yn syth i'r bin ailgylchu beth bynnag.

  Mae gan y sbamwyr amlwg enwau fel “arbenigwr SEO” neu “Dylunio gwe Atlanta” neu rywbeth allweddair wedi'i lwytho. Fel rheol mae gan y rhai dilys enwau go iawn fel “Lisa” neu “Robert”.

 5. Rwy'n rhedeg gwefan wedi'i phweru gan Drupal, felly mae'n gosod heb rel = nofollow, ac mae'n rhaid i chi osod ategyn i ychwanegu hwn. Fe wnes i, serch hynny, am wneud hyn am ychydig, ond sylweddolais mai'r unig reswm dros wneud hynny yw ymdeimlad puerile nad yw'r sylwadau rydw i'n eu gadael ar wefannau pobl eraill yn rhoi safle i mi, lle rydw i'n rhoi safle iddyn nhw. Penderfynais ei adael fel y mae.

  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymedroli eu sylwadau felly pam cosbi'r rhai sy'n cymryd amser i adael sylw defnyddiol ar y wefan?

  Rwyf wedi ychwanegu polisi sylwadau at fy safle fel nad oes raid i mi deimlo'n ddrwg am ddileu'r sylwadau sydd yn yr ardal lwyd.

  Er enghraifft, os bydd rhywun yn gadael sylw sy'n dweud “safle neis”, rwy'n cynnig dileu'r sylw, oni bai ei fod yn gadael y maes URL yn wag. Heb bolisi o'r fath, roeddwn yn teimlo gorfodaeth i wirio'r ddolen a phenderfynu ar sail y wefan.

  1. Ydy, nid yw pob peiriant chwilio yn parchu dim-dilyn. Mae'n digwydd bod Google, sef y bachgen mawr ar y bloc, yn gwneud hynny. Dwi ddim yn siŵr am Live, Ask neu Yahoo! A allai gymryd peth cloddio i chyfrif i maes.

 6. Swydd dda - dwi'n wrth-nofollow yn fawr iawn.

  Dylid cyfrif unrhyw ddolen, neu ni ddylech ganiatáu i'r ddolen fodoli. Gwn am bobl sy'n ychwanegu nofollow yn bwrpasol at ddolenni yn eu swyddi fel na fydd ganddynt dunnell o gysylltiadau allan, gyda'r theori bod safleoedd sy'n cysylltu mwy nag y maent wedi'u cysylltu â nhw yn cael cysylltiadau cyhoeddus is.

  Mae'n fy nghynhyrfu i ddim pwrpas.

 7. Mae IMO rel = ”nofollow” yn hollol ddiwerth, ni fydd yn atal sbam sylwadau oherwydd bod sbamwyr yn defnyddio meddalwedd. Yr ateb gorau yn erbyn sbamwyr sylwadau yw ategion fel Akismet, Ymddygiad Gwael a captchas neu gwestiynau dynol.

 8. Helo, hoffwn ofyn a yw WordPress, Yahoo 360, Blogger, ac ati yn defnyddio “nofollow” mewn postiadau blog. hy Os byddaf yn ysgrifennu post yn fy mlog ac yn rhoi dolen ynddo, a yw'r ddolen yn fy swydd yn newid i rel = nofollow?

 9. Diolch yn fawr iawn am yr erthygl ragorol am y priodoledd dim dilyn. Oherwydd ei fod wedi'i osod fel ball yn WordPress, rwy'n amau ​​nad yw llawer iawn o bobl hyd yn oed yn gwybod ei fod yno.

  Rwy'n credu bod polisi o ganiatáu neu wrthod sylwadau yn unigol yn hytrach na'u hisraddio i gyd yn ddull llawer gwell.

 10. Diolch am y swydd hon! Rwy'n gwybod fy mod ychydig yn hwyr yn dod o hyd iddo, ond dechreuais flogio ac rwy'n ceisio darganfod pam fod yr heck wordpress yn rhoi nofollow yn fy nghysylltiadau. Rydw i'n mynd i roi dofollow i mewn diolch i ddod o hyd i'ch blog, efallai y bydd hynny'n annog mwy o sylwadau a rhyngweithio ar fy mlog newby.

  1. Helo DG,

   Nid wyf yn siŵr faint y mae'n cynorthwyo'n uniongyrchol gyda chyfranogiad. Rwy'n credu, fodd bynnag, fod 'adar pluen yn hedfan gyda'i gilydd' felly rydych chi'n fwy addas i gysylltu a chymryd rhan gyda blogiau eraill nad ydyn nhw'n defnyddio nofollow. Yn y tymor hir, rwy'n credu bod budd.

   Rwy'n ei hoffi yn fawr oherwydd credaf fod llawer o fy llwyddiant wrth flogio wedi bod yn ymwneud â chyfranogiad pobl fel chi yn y sgwrs. Pam ddylwn i gael yr holl fudd?!

   Cheers!
   Doug

 11. Diolch am y wybodaeth hon Doug, roeddwn wedi bod yn ychwanegu tagiau rel at fy nghysylltiadau â llaw ond erioed wedi ystyried y dull hwn am sylwadau. Mae'n gwneud synnwyr serch hynny, mae'n debyg y byddaf yn dechrau gwneud hyn gan fy mod eisoes wedi cymedroli fy sylwadau i raddau helaeth.

 12. Helo, gosodais yr ategyn DoFollow ychydig ddyddiau yn ôl, a chefais ychydig o ddiolch gan rai blogiau bach y gwnes i gysylltu â nhw yn fy erthyglau a sylwadau.

  Menter wych hefyd, ond YN UNIG mewn cyfuniad â sylw caeth / rheoli defnyddwyr, fel arall bydd blogiau'n dod yn ffynonellau sbam yn gyflymach nag yr ydym ni'n meddwl.

 13. doug, mae'r peth nofollow hwn wedi bod yn boenus iawn i'r blogiwr a'r sylwebydd cyfreithlon ... hoffwn ddymuno y gallai rhywun greu ategyn a fydd yn galluogi / analluogi nofollow yn ôl ewyllys y gweinyddwr. mae pob ategyn nofollo rydw i wedi'i ddefnyddio yn rhwygo'r tag nofollow ar bob sylw a / neu sylwebydd. fel y dywedodd u, mae rhai pobl yn biclyd wrth gymeradwyo sylwadau eu defnyddwyr

 14. y peth doniol doug yw bod gan fwyafrif y rhai sy'n “eirioli” nofollow briodoleddau nofollow yn eu gwefannau / blogiau…. onid yw'n ddoniol bod pobl yn dweud rhywbeth ac yn gwneud un arall? u cefais fy edmygedd o gael dofollow yma yn union fel yn fy mlog ... dwi ddim yn siŵr sut y bydd hyn yn effeithio ar fy PR yn google.

 15. Diolch am egluro hyn. Dim ond cychwyn gwefan ydw i, ac rydw i'n edrych ar yr holl opsiynau blog. Yn anffodus mae'r meddalwedd blog tun y gallwn ei ddefnyddio gyda fy safle yn drewi ar rew, ac rwyf wedi bod yn ystyried defnyddio wordpress, felly diolch am siarad am y mater dilyn neu ddim dilyniant. Mae gen i 2 wefan, un heb unrhyw gysylltiadau cefn google, a'r diwrnod o'r blaen dangosodd fy ail safle 10 backlinks google allan o'r glas, ac roeddwn i'n gyffrous iawn! Rwy'n postio ar flogiau trwy'r amser a ddim hyd yn oed yn gwybod y gallech chi gael dolen y ffordd honno, (duh, newbie!) Ac yn sydyn iawn cefais 10 dolen gan Dawud Miracle - pwy yn yr hec yw e ???? Dilynais y ddolen yn ôl i'w wefan a sylweddolais ei fod yn un o lawer o flogiau roeddwn i wedi postio arnyn nhw, diolch i Miracle, roedd yn wyrth !!! Yna tybed sut roedd wedi digwydd, a pham nad oedd wedi digwydd o'r blaen! Felly nawr rwy'n ei gael. Pan fyddaf yn codi fy meddalwedd blog, yn bendant bydd gen i'r dilyniant, nid y math dim-dilyn. Mae yna ddigon o lwyddiant i bob un ohonom… ..

 16. Blog trawiadol! Mae backlinks yn wir yn bwysig ar gyfer safleoedd chwilio. Byddai wedi bod yn wych pe baech chi'n ychwanegu rhai offer creu backlink hefyd.

  Fodd bynnag, rhag ofn y byddwch yn diweddaru'ch blog gyda'r offer creu backlink, ychwanegwch Postifluence gan ei fod yn cael gwefannau gwesteion organig i ddefnyddwyr gyda'r farchnad adeiledig a chysylltiadau dofollow lle gallwch anfon e-byst gyda'r mewnflwch mwyaf posibl i adeiladu'ch safle. Bydd ychwanegu offeryn o'r fath i'ch blog o fudd i'ch darllenwyr hefyd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol