Y Backlink: Diffiniad, Cyfeiriad, a Pheryglon

pyramid backlinks

I fod yn onest, pan glywaf rywun yn sôn am y gair backlink fel rhan o strategaeth gyffredinol rydw i'n tueddu i gringe. Esboniaf pam trwy'r swydd hon ond eisiau dechrau gyda rhywfaint o hanes. Ar un adeg, arferai peiriannau chwilio fod yn gyfeiriaduron mawr a gafodd eu hadeiladu a'u harchebu'n bennaf yn debyg i gyfeiriadur. Newidiodd Algorithm Tudalenrank Google dirwedd y chwiliad oherwydd eu bod yn defnyddio dolenni fel pwysau pwysig.

Mae dolen gyffredin yn edrych fel hyn:

Allweddair neu Ymadrodd

Diffiniad Backlink

Hyperddolen sy'n dod i mewn o un parth neu is-barth i'ch parth neu i gyfeiriad gwe penodol.

Enghraifft: Mae dau safle yn dymuno graddio am allweddair penodol. Pe bai gan Safle A 100 dolen yn pwyntio ato gyda'r allweddair hwnnw yn y testun angor backlink, a bod gan Safle B 50 dolen yn pwyntio ato, byddai Safle A yn graddio'n uwch. Gyda faint o bobl yn trosi o beiriannau chwilio, dim ond yr hyn a ddigwyddodd nesaf y gallwch chi ddychmygu. Ffrwydrodd diwydiant $ 5 biliwn ac agorodd asiantaethau SEO di-ri siop. Dechreuodd gwefannau ar-lein a ddadansoddodd ddolenni sgorio parthau, gan roi'r allwedd i weithwyr proffesiynol peiriannau chwilio i nodi'r safleoedd gorau posibl ar gyfer dolenni er mwyn sicrhau gwell safle i'w cleientiaid.

Wrth gwrs, cwympodd y morthwyl wrth i Google ryddhau algorithm ar ôl algorithm i rwystro hapchwarae safle trwy gynhyrchu backlink. Dros amser, roedd Google hyd yn oed yn gallu adnabod y cwmnïau â'r cam-drin mwyaf backlink ac fe wnaethant eu claddu mewn peiriannau chwilio. Un enghraifft hynod gyhoeddus oedd JC Penney, a oedd wedi cyflogi asiantaeth SEO a oedd cynhyrchu backlinks i adeiladu eu safle.

Nawr mae backlinks yn cael eu pwysoli ar sail perthnasedd y wefan i'r cyfuniad allweddair. A gall cynhyrchu tunnell o ddolenni cysgodol ar safleoedd heb unrhyw awdurdod nawr niweidio'ch parth yn hytrach na'i helpu. Yn anffodus, mae gweithwyr proffesiynol ac Asiantaethau Optimeiddio Peiriannau Chwilio o hyd sy'n canolbwyntio ar backlinks fel yr iachâd i sicrhau gwell safle i'w cleientiaid.

Nid yw pob Backlin yn cael ei greu yn gyfartal

Efallai bod gan backlinks enw penodol (brand, cynnyrch neu berson), lleoliad, ac allweddair sy'n gysylltiedig ag ef (neu gyfuniadau ohono). Ac efallai y bydd y parth sy'n cysylltu hefyd yn berthnasol i'r enw, lleoliad neu allweddair. Os ydych chi'n gwmni sydd wedi'i leoli mewn dinas ac sy'n adnabyddus yn y ddinas honno (gyda backlinks), efallai y byddwch chi'n safle uchel yn y ddinas honno ond nid eraill. Os yw'ch gwefan yn berthnasol i enw brand, wrth gwrs, rydych chi'n fwyaf tebygol o fynd i raddio'n uwch ar eiriau allweddol wedi'u cyfuno â'r brand.

Pan fyddwn yn dadansoddi safleoedd chwilio ac allweddeiriau sy'n gysylltiedig â'n cleientiaid, rydym yn aml yn dosrannu unrhyw gyfuniadau allweddair brand ac yn canolbwyntio ar y pynciau a'r lleoliadau i weld pa mor dda y mae ein cleientiaid yn tyfu eu presenoldeb chwilio. Mewn gwirionedd, ni fyddai'n gyrhaeddiad tybio bod algorithmau chwilio yn rhestru safleoedd heb leoliad na brand ... ond oherwydd bod parthau sydd wedi'u cysylltu â hwy yn berthnasol ac yn awdurdod i frandiau penodol neu leoliad.

Cyd-destun: Tu Hwnt i'r Backlink

A oes rhaid iddo hyd yn oed fod yn backlink corfforol mwyach? Cyfeiriadau gall fod yn cynyddu yn eu pwysau mewn algorithmau peiriannau chwilio. Dyfyniad yw'r sôn am derm unigryw mewn erthygl neu hyd yn oed o fewn delwedd neu fideo. Mae dyfyniad yn berson, lle neu beth unigryw. Os DK New Media yn cael ei grybwyll ar barth arall ond mae'r cyd-destun yn marchnata, pam na fyddai peiriant chwilio yn pwyso a mesur sôn am erthyglau ac yn cynyddu DK New Media yn gysylltiedig â marchnata.

Mae yna hefyd gyd-destun y cynnwys wrth ymyl y ddolen. A yw'r parth sy'n pwyntio at eich parth neu'ch cyfeiriad gwe yn berthnasol i'r pwnc rydych chi'n dymuno graddio amdano? A yw'r dudalen gyda'r backlink sy'n pwyntio at eich parth neu'ch cyfeiriad gwe yn berthnasol i'r pwnc? Er mwyn gwerthuso hyn, mae'n rhaid i beiriannau chwilio edrych y tu hwnt i'r testun yn y testun angor a dadansoddi cynnwys cyfan y dudalen ac awdurdod y parth.

Rwy'n credu bod algorithmau yn defnyddio'r strategaeth hon.

Awduriaeth: Marwolaeth neu Aileni

Ychydig flynyddoedd yn ôl, rhyddhaodd Google markup a oedd yn caniatáu i awduron glymu'r gwefannau y gwnaethant ysgrifennu arnynt a'r cynnwys a gynhyrchwyd ganddynt yn ôl i'w henw a'u proffil cymdeithasol. Roedd hwn yn ddatblygiad eithaf trawiadol oherwydd fe allech chi lunio hanes awdur a rheoli eu hawdurdod ar bynciau penodol. Byddai dyblygu fy negawd o ysgrifennu am farchnata, er enghraifft, yn amhosibl.

Er bod llawer o bobl yn credu bod Google wedi lladd awduraeth, credaf iddynt ladd y marcio yn unig. Rwy'n credu bod siawns dda iawn bod Google wedi esblygu ei algorithmau i adnabod awduron heb y marcio.

Cyfnod Ennill Cyswllt

I fod yn onest, roeddwn i wrth fy modd â thranc y diwydiant backlinking. Roedd yn gyfnod talu-i-chwarae lle roedd cwmnïau â'r pocedi dyfnaf yn cyflogi'r asiantaethau SEO gyda'r mwyaf o adnoddau i gynhyrchu backlinks. Er ein bod yn gweithio'n galed yn datblygu gwefannau gwych a chynnwys anhygoel, gwnaethom wylio wrth i'n safleoedd ostwng dros amser a cholli cyfran sylweddol o'n traffig. Roedd yn rhaid i ni ganolbwyntio llawer mwy ar gyfryngau cymdeithasol a hyrwyddo i gael y gair allan.

Nid yw cynnwys o ansawdd isel, sbamio sylwadau, a meta allweddeiriau bellach yn Strategaethau SEO effeithiol - a gyda rheswm da. Wrth i algorithmau peiriannau chwilio ddod yn fwyfwy soffistigedig, mae'n haws canfod (a chwynnu) cynlluniau cyswllt ystrywgar.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ein mae traffig peiriannau chwilio organig i fyny 115%! Nid oedd yr holl algorithmau. Gwnaethom adeiladu safle ymatebol iawn sy'n gweithio'n dda ar ddyfeisiau symudol a llechen. Gwnaethom hefyd drosi ein gwefan gyfan yn safle diogel gyda thystysgrif SSL. Ond rydym hefyd yn treulio amser yn dadansoddi data chwilio ynghyd â nodi pynciau (fel hyn) y mae gan ein cynulleidfa ddiddordeb ynddynt.

Rwy'n parhau i ddweud wrth bobl fod SEO yn arfer bod yn broblem fathemateg, ond nawr mae wedi dychwelyd i broblem pobl. Er bod rhai strategaethau sylfaenol i sicrhau bod eich gwefan yn gyfeillgar i beiriannau chwilio, y gwir yw bod cynnwys gwych yn graddio'n dda (y tu allan i rwystro peiriannau chwilio). Mae cynnwys gwych yn cael ei ddarganfod a'i rannu'n gymdeithasol, ac yna mae safleoedd perthnasol yn sôn amdano ac yn cysylltu ag ef. A dyna hud backlink!

Ennill Backlink

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.