Beth Yw'r CRM B2C Gorau ar gyfer Eich Busnes Bach?

Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid

Mae cysylltiadau â chwsmeriaid wedi dod yn bell ers eu sefydlu. Mae meddylfryd B2C (Busnes i Ddefnyddiwr) hefyd wedi symud i feddylfryd mwy UX-ganolog yn lle cyflwyno'r cynnyrch terfynol yn llwyr. Gall dewis y feddalwedd rheoli cysylltiadau cwsmeriaid gywir ar gyfer eich busnes fod yn anodd. 

Yn ôl astudiaethau, mae 87% o fusnesau yn defnyddio CRMs yn y cwmwl yn weithredol.

18 Ystadegau CRM y mae angen i chi eu Gwybod ar gyfer 2020 (a Thu Hwnt)

Gyda'r llu o opsiynau sydd ar gael ichi, gall fod yn llethol ac yn straen dewis yr un iawn. Gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau nodedig a sut y gallwch chi ddewis yr offeryn cywir ar gyfer anghenion eich busnes bach.

Sut i Ddewis CRM

Cyn i ni neidio i mewn iddo, mae'n bwysig gosod rhai meini prawf mewn carreg. Yn gyntaf oll, nid oes unrhyw ddau offeryn CRM yr un peth - mae gan bob un ei set ei hun o opsiynau. 

Mae dewis yr un iawn yn aml yn cael ei wneud trwy hunan-fyfyrio o ochr y cwmni, yn bennaf am yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Er bod rhai cwmnïau'n blaenoriaethu gwerthiannau, mae'n well gan eraill olrhain a dadansoddi manylach. Bydd y CRM cywir hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar eich strategaeth marchnata cynnwys, gan eich galluogi i weld pa fath o gynnwys sy'n cynhyrchu mwy o arweinwyr. Gadewch i ni edrych ar rai cwestiynau a all eich helpu i bennu'r CRM perffaith ar gyfer eich busnes:

Maint eich busnes

  • Pa mor fawr yw'ch busnes?
  • Ydych chi'n gweithio'n rhyngwladol neu'n ddomestig?
  • Faint o aelodau staff sydd gennych chi ac a ydych chi'n ehangu?
  • Faint o ddata ydych chi'n ei brosesu'n ddyddiol ac a yw'n ehangu?

Ymarferoldeb technegol eich busnes

  • Pa fathau o weithwyr proffesiynol sydd gennych chi ar eich cyflogres?
  • A oes gennych ddadansoddwyr data a gwerthwyr ar gael?
  • Pa mor awtomataidd yw eich proses cefnogi a gwerthu cwsmeriaid?

Blaenoriaethau eich busnes

  • Beth yw eich blaenoriaethau o ran boddhad cwsmeriaid?
  • Faint ydych chi'n ei fuddsoddi mewn marchnata a hysbysebu?
  • Pa mor symlach yw eich llif gwaith ac a oes unrhyw dagfeydd?

Mae 55% o berchnogion busnes yn gofyn am rhwyddineb defnydd yn eu CRM yn anad dim arall.

12 Siart CRM Rhyfeddol nad ydych chi eisiau eu Colli

Ar ôl i chi ateb yr holl gwestiynau hyn, bydd gennych ddarlun cliriach a mwy gwrthrychol o'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Mae'n hawdd camgyfrifo a dewis CRM nad yw'n addas i chi, dim ond i backpedal i un gwahanol yn nes ymlaen. Nawr bod gennym ddealltwriaeth gliriach o ddewis y CRM cywir, gadewch inni edrych ar yr enghreifftiau mwyaf nodedig.

CRM ystwyth

Os ydych chi'n chwilio am CRM rheoli ac amserlennu da, Agile CRM ydych chi wedi'i gwmpasu. Mae'r offeryn yn ymfalchïo mewn llu o opsiynau awtomeiddio a rheoli cyswllt a all symleiddio'ch rheolaeth cysylltiadau cwsmeriaid i'r llythyr. 

Fe'i cynlluniwyd yn benodol gyda busnesau bach mewn golwg ac nid oes ganddo rai opsiynau menter fawr y byddech chi'n eu cael yn nodweddiadol mewn CRMs. Fodd bynnag, daw Agile CRM gyda chefnogaeth lawn ar gyfer ategion a barochr sy'n golygu y gallwch ei addasu i weddu i anghenion eich busnes yn berffaith.

Ewch i Agile CRM

Pipedrive

Os ydych chi'n chwilio am CRM gwerthiant-ganolog ar gyfer eich busnes, edrychwch ddim pellach na Pipedrive. Mae'r gwasanaeth wedi'i gynllunio'n benodol gyda gwerthiannau'n symleiddio yn y ganolfan, sy'n golygu ei fod yn llawn dop o opsiynau gwerthu-benodol. 

Mae'r dyluniad rhyngwyneb slic ac UI llusgo a gollwng yn sicrhau bod gan eich tîm blatfform cyflym a dibynadwy i weithio gydag ef. Mae Pipedrive hyd yn oed yn caniatáu ar gyfer integreiddio e-bost sy'n golygu nad oes raid i'ch tîm gwerthu amldasgio gyda gwahanol dabiau a chanolbwyntio ar wneud eu gwaith yn unig.

Ewch i Pipedrive

Copr

Mae Copr (Prosperworks yn ffurfiol) yn CRM gydag integreiddiad cyfres Google llawn. Mae hyn yn golygu bod y gwasanaeth yn gydnaws â'r holl apiau ac offer a geir ar Google, gan gynnwys Drive, Sheets, a Docs. 

Yr hyn sy'n gwahanu Copr oddi wrth CRMs eraill yw'r cydnawsedd VoIP sy'n cael ei integreiddio i'r gwasanaeth.

Amari Mellor, Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmer ar gyfer Grabmyessay

Mae hyn yn caniatáu i'ch rheolwyr gwerthu a chymorth i gwsmeriaid ryngweithio â galwyr a thrydydd partïon heb adael yr offeryn ei hun. Mae'n recordio ac yn storio sgyrsiau llais i'w dadansoddi'n ddiweddarach ac yn caniatáu ichi storio ac addasu data pwysig yn syth trwy Google ei hun. Copr yw un o'r CRMs mwy llawn nodwedd sydd ar gael ac mae'n ffit da i'r mwyafrif o fusnesau bach sy'n chwilio am ddatrysiad CRM parhaol.

Ymweld â Copr

HubSpot

Fel y CRM mwyaf fforddiadwy ar y farchnad, mae HubSpot yn byw hyd at yr hype. Dyma'r dewis de facto ar gyfer busnesau cychwynnol a busnesau bach sydd â chyllidebau diffygiol. Mae'n caniatáu ar gyfer rheoli cwsmeriaid yn llawn a dadansoddi data, yn ogystal ag integreiddio Gmail o fewn y CRM. Gorau oll, mae HubSpot yn addasu'r prisio yn ôl yr opsiynau rydych chi'n eu defnyddio a'r pecyn rydych chi'n ei ddewis. 

Y lleiaf o bethau rydych chi'n eu defnyddio'n weithredol, y lleiaf y byddwch chi'n ei dalu ar ddiwedd y mis. Mae HubSpot yn llwyfan gwych ar gyfer olrhain data a rheoli cwsmeriaid heb unrhyw opsiynau datblygedig ar gael. Fodd bynnag, anfantais fach yw hon, gan fod y rhan fwyaf o'r opsiynau olrhain a dadansoddi datblygedig ychydig yn ddiangen i fusnesau bach sy'n tyfu.

ymweliad Hubspot

Zoho

Os nad yw'r cyfyngiad i 10 defnyddiwr yn broblem i chi, yna gallai Zoho fod y CRM perffaith i'ch busnes. Mae Zoho yn CRM am ddim gydag ymarferoldeb craidd CRMs mwyaf datblygedig. Mae'n caniatáu ar gyfer rheoli, dadansoddi a chefnogi cwsmeriaid trwy'r UI ar-wasanaeth. 

Mae Zoho wedi'i grefftio gyda gwerthwyr mewn golwg ac mae'n cynnwys galluoedd gamification. Mae hyn yn golygu y gallai eich tîm gwerthu greu awyrgylch cystadleuol wrth gychwyn a gweithio er budd ei gilydd. Mae Zoho yn cynnig galluoedd mwy datblygedig a rhestr ddyletswyddau defnyddwyr estynedig am ffi fisol fach. Fodd bynnag, bydd y mwyafrif o fusnesau bach a busnesau cychwynnol yn dod o hyd i ddigon o amlochredd ac ymarferoldeb yn y fersiwn am ddim hefyd.

Ewch i Zoho

Highrise

Yn olaf, os yw rheoli data ac olrhain cwsmeriaid yn rhywbeth y mae taer angen amdano, bydd Highrise yn ymdrin â hynny i chi. Adeiladwyd y gwasanaeth gyda storio data yn y cwmwl mewn golwg, sy'n golygu bod pob rhyngweithio â chwsmer yn cael ei storio'n ddiogel ar y CRM. 

Mae Highrise yn gweithio llawer yn yr un modd ag offer rheoli prosiect a llyfrau nodiadau personol, ond gyda thro CRM. Mae hyn yn golygu bod y rhyngwyneb yn lân ac yn hawdd dod i'r afael ag ef. Gallwch hyd yn oed reoli eich rhestrau e-bost a danfon negeseuon i'ch cwsmeriaid trwy Highrise heb droi at wasanaethau awtomeiddio post. Os ydych chi'n chwilio am offeryn rheoli data ac olrhain ar gyfer eich busnes, edrychwch ddim pellach na Highrise.

Ewch i Highrise

Mae eich CRM ar gyfer eich defnyddwyr

Meddyliwch am eich cwsmeriaid a'ch rhyngweithio ar y cyd pan ddewiswch eich meddalwedd CRM. Beth yw'r anawsterau rydych chi'n eu profi nawr ac yr hoffech chi eu lliniaru? Weithiau gall y cwestiwn syml hwn fod yr holl fenter sydd ei hangen arnoch i fuddsoddi mewn datrysiad CRM.

Dywedodd 74% o ddefnyddwyr CRM fod ganddynt fynediad manylach at ddata cwsmeriaid ar ôl buddsoddi mewn CRM.

Meddalwedd CRM UserView

Nid oes angen rheoli cwsmeriaid â llaw gyda chymaint o atebion llawn nodwedd a fforddiadwy allan yna. Cymerwch naid ffydd a rhoi cynnig ar offeryn newydd i weld a yw'n cyd-fynd â'ch llif gwaith presennol. Efallai y byddwch chi'n synnu gyda'r canlyniadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.