B2B: Mae fideos yn Dylanwadu ar Benderfyniadau Prynu

Cyffyrddwyd â fideo cryn dipyn â marchnata defnyddwyr, ond gallai'r cyfle go iawn fod gyda marchnata busnes-i-fusnes (B2B). Mewn astudiaeth ddiweddar a ryddhawyd gan Eccolo Media, roedd amlgyfrwng ar frig y rhestr gyfochrog fel y cyfryngau sy'n tyfu gyflymaf y mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a dylanwadwyr yn eu defnyddio i wneud penderfyniadau prynu.

Cyfochrog B2B

Fel y gwelsom ym mhob arolwg blaenorol, y mathau cyfochrog a ddefnyddir amlaf yw pamffledi cynnyrch a thaflenni data. Mewn gwirionedd, dim ond dros y blynyddoedd y mae ymatebwyr wedi cynyddu eu defnydd o'r math hwn o gynnwys: o 70 y cant yn 2008; i 78 y cant yn 2009; i ganfyddiad eleni o 83 y cant. Ar ôl gwneud naid sylweddol mewn cyfraddau defnydd rhwng 2008 a 2009, arhosodd astudiaethau achos a phapurau gwyn yn gymharol wastad rhwng 2009 a 2010. Roedd y newidiadau mwyaf yn amlder yr ymatebwyr yn defnyddio fideos a phodlediadau a ffeiliau sain. Yn 2008, dim ond 28 y cant o'r ymatebwyr oedd wedi defnyddio'r mathau hyn o gyfochrog. Yn 2009, gwnaeth podlediadau ennill cymedrol hyd at 32 y cant. Cynyddodd y defnydd o fideo yn fwy hael o 28 y cant yn 2008 i 51 y cant yn 2009.

Ansawdd uchel, cost isel cynhyrchu a chynnal fideo ymddengys eu bod yn gyrru llawer o'r mabwysiadu. Yn ogystal, mae lled band uwch a dewis uwch o offer a dyfeisiau i wylio fideo wedi gwthio prif ffrwd amlgyfrwng o'r diwedd. Mae fideo yn dod yn strategaeth hanfodol. Os nad ydych wedi ei mabwysiadu, dylech fod yn llunio strategaeth nawr ... mae'r arolwg yn darparu tystiolaeth bod fideo yn dod yn gyfrwng hanfodol yn eich arsenal gyfochrog.
dylanwad cyfochrog b2b.png

Mae yna dunnell o wybodaeth yn yr Adroddiad Arolwg B2B rhad ac am ddim hwn - yn enwedig ar y cyfochrog sydd â'r dylanwad uchaf: Papurau Gwyn. Mae'r papur yn rhoi mewnwelediadau craff i'r hyn sy'n gwneud papurau gwyn yn wych a beth sy'n gwneud iddyn nhw fethu, yn ogystal â maint y cwmnïau maen nhw'n eu denu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.