10 Cam i Adeiladu Strategaeth Twitter B2B Gwell

cynulleidfa darged i gyd

Darllenais yn ddiweddar fod gan Twitter ddwywaith cymaint o ddefnyddwyr ag sydd gan LinkedIn o hyd. Gyda'r llu o apiau Twitter ac integreiddio, mae'r rhwyddineb y mae tweets yn cael ei fwyhau hefyd yn llawer mwy. Fel defnyddiwr Twitter B2B fy hun, rwyf bob amser yn gweithio fy strategaeth Twitter i barhau i adeiladu dilyniant a denu'r gynulleidfa fwyaf perthnasol. Dyma rai strategaethau rwy'n eu defnyddio:

 1. Nodi cynulleidfaoedd targed i ddilyn. Rwy'n cyflawni hyn ddwy ffordd wahanol ... yn gyntaf trwy chwilio data proffil am eiriau allweddol sy'n berthnasol i'm cynulleidfa ac yn ail, trwy ddilyn dilynwyr y rhai yn yr un diwydiant rydw i ynddo. Mae'r ddwy broses hon yn gymharol hawdd gan ddefnyddio offer fel TweetAdder. Mewn gwirionedd, nid wyf wedi dod o hyd i offeryn gwell ar ei gyfer! (Ie, dolen gyswllt yw honno).
 2. Yn hytrach na thaflu cwestiynau cyffredinol at fy nilynwyr, mi gofyn cwestiynau uniongyrchol i bobl rydw i eisiau eu dilyn neu eisiau adeiladu perthynas â nhw. Nid rhai cyfrifon yw fy nghynulleidfa darged, ond mae ganddyn nhw awdurdod yn y diwydiant ac felly rydw i'n ymgysylltu â nhw. Os ydw i'n deilwng, byddan nhw'n siarad â mi a hyd yn oed yn fy hyrwyddo ... mae hynny'n rhoi benthyg awdurdod ac yn adeiladu fy nilyn.
 3. Rwy'n defnyddio monitro cyfryngau cymdeithasol i nodi cyfleoedd i helpu eraill. Pan fyddwch chi'n helpu eraill, mae'n aml yn arwain at adeiladu perthnasoedd busnes a all arwain yn y pen draw at ymrwymiadau ariannol. Peidiwch â meddwl amdano fel helpu rhywun am ddim… Trwy gynorthwyo eraill yn gyhoeddus yn eich maes arbenigedd, mae'r byd yn eich gwylio chi'n helpu eraill. Wrth iddyn nhw eich gweld chi'n helpu, byddan nhw'n cofio ... a byddan nhw'n eich ffonio chi pan fydd angen help arnyn nhw.
 4. Rwy'n defnyddio Ceisiadau Twitter i helpu i reoli chwiliadau, dilyn, trydar a byrhau cysylltiadau. Mae Twitter.com, y wefan, yn ofnadwy am hyn. Ond cymwysiadau fel TweetDeck, Seesmic a Hootsuite yn wych. Maent yn caniatáu ichi reoli'r sgyrsiau yn llawer mwy effeithlon.
 5. I talu i hyrwyddo fy mhroffil ar wefannau fel TwitterCownter. Yn hytrach na prynu dilynwyr, sy'n ddull ofnadwy sy'n arwain at dunelli o ddilynwyr sbam sy'n gadael ddyddiau'n ddiweddarach, mae gwefannau fel TwitterCounter yn denu defnyddwyr difrifol a fydd yn cysylltu â mi os ydyn nhw'n fy nghael yn berthnasol.
 6. Rwy'n cymryd rhan yn aml sgwrs ddadleuol a thrafod fy ngwrthwynebiad yn barchus. Mae pawb wrth eu bodd â dadl dda ... yn enwedig ar bwnc hynod gyffyrddus. Yn hytrach na phoeni am droseddu pobl, rwy'n edrych arno fel hidlo'r bobl hynny na fyddwn fwy na thebyg eisiau gwneud busnes â nhw beth bynnag! Peidiwch â bod ofn neidio i anghytundeb, dim ond ei wneud gyda pharch (waeth pa mor hyll maen nhw'n ei gael).
 7. I hyrwyddo… pawb. Mae hyd yn oed cystadleuaeth fy nghleientiaid a fy nghystadleuaeth fy hun yn cael sylw gennyf. Y gwir yw eu bod yn rhoi cyngor a gwybodaeth anhygoel sy'n berthnasol i'm cynulleidfa. Trwy rannu'r wybodaeth honno gyda fy nghynulleidfa, rwy'n cynyddu gwerth fy Trydar gyda fy nilynwyr ... byth yn beth drwg.
 8. Rwy'n ceisio peidiwch byth â siarad amdanaf fy hun. Nid oes unrhyw un yn poeni amdanoch chi a'r hyn rydych chi'n ei wneud. Maen nhw'n poeni am y gwerth rydych chi'n ei ddwyn iddyn nhw. Os ydw i'n mynd all-lein am ychydig, efallai y byddaf yn dweud wrth bobl pam. Os ydw i'n mynd i ddigwyddiad a allai fod yn boblogaidd, efallai y byddaf yn ei drydar ... ond mae hynny er mwyn i mi allu cwrdd â'm dilynwyr. Byddaf yn onest fy mod yn diswyddo Folks yn gyflym sy'n cyhoeddi'r hyn a gawsant i frecwast, ac ati. Nid oes unrhyw un yn poeni ... yn enwedig pobl sy'n edrych i adeiladu rhwydwaith busnes gwerthfawr ar-lein. Mae'r crap hwnnw ar gyfer Facebook. 🙂
 9. Rydw i'n defnyddio hashtags cymaint â phosib. Defnyddio hashnodau yn effeithiol y mae eraill yn chwilio amdano yn gallu adeiladu nifer y bobl sy'n dod o hyd i'ch cynnwys ac adeiladu eich canlynol. Peidiwch â thanamcangyfrif pŵer yr arwydd #!
 10. Os nad oes gen i unrhyw beth da i drydar, mi twut yr hec i fyny! Weithiau bydd diwrnod neu ddau yn mynd heibio heb drydariad teilwng gennyf. Rwy'n iawn â hynny ... y peth olaf rydw i eisiau ei wneud yw llenwi ffrydiau fy nilynwyr â chynnwys diwerth!

Os ydych chi'n berchen ar fusnes, rydych chi'n deall mai aros i'r ffôn ganu yw'r ffordd gyflymaf o fethdaliad mae'n debyg. Os ydych chi am fod yn y sgwrs, mae angen i chi fod yn rhagweithiol wrth yrru, ateb, arwain a chymryd rhan yn y sgwrs sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Mae busnesau ar Twitter. Mae busnesau yn ymchwilio i chi a'ch cystadleuwyr. Mae busnesau'n chwilio am ateb. Os nad ydych chi yno i'w helpu, peidiwch â disgwyl iddyn nhw eich ceisio chi. Mae angen i chi fod o'u blaenau yn gyson ... gyda'r atebion cywir ar yr amser iawn.

11 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Rwy'n defnyddio Hootsuite neu Bit.ly ar gyfer cysylltu. Os yw ar gyfer ymgyrch wirioneddol, byddaf yn rhoi cod olrhain ymgyrch arni fel y gallaf weld yr ymweliadau yn Analytics.

 2. 3
 3. 4
 4. 5

  Stwff da, Doug. Mae Twitter hefyd yn lle gwych i wylio llawer o egos yn rhagflaenu eu hunain. Rydw i mor euog â'r person nesaf o ran dangos ychydig o bravado Twitter. Gyda chyn lleied o gynnwys go iawn, newydd yn cael ei rannu i ddechrau ar Twitter, rydym yn lle hynny yn gweld cefnfor o ail-drydariadau, y mwyafrif yn pwyntio at yr un ffynonellau cychwynnol. Fodd bynnag, mae yna ddwy ffordd y daw hyn yn ddefnyddiol. Gellir cael synnwyr bod y weithred o ail-drydar yn ffenestr cyfle i ddeall meddylfryd yr unigolyn yn well. Gallwch hefyd ei ddefnyddio'n bwerus iawn ar gyfer dadansoddi tueddiadau. Ac fel y gwyddoch, mae apiau ar gael i helpu i wneud y ddau beth hyn yn effeithiol iawn. I mi, serch hynny, mae Twitter yn fan cychwyn gwych i gael a chynnal deialog ystyrlon gyda phobl mewn gwirionedd. A dyma dwi'n teimlo yw lle mae'r gwir werth yn cael ei chwarae. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n cymryd rhan mewn sgyrsiau ar Twitter, ni fyddwn yn synnu eu gweld yn cael eu hymestyn i'ch blog corfforaethol, i'ch tudalen Facebook, i bobl yn tiwnio i mewn i Blog Talk Radio. Rwy'n gweld cymaint o sefydliadau bellach yn meddwl am Twitter fel sianel farchnata arall, pan nad ydyn nhw hyd yn oed wedi graddio i'r pwynt o'i ddefnyddio i sgwrsio â'u cwsmeriaid yn unig. Tystiwch y newid cyfredol i fantell ROI ac ni allwch helpu ond meddwl nad yw'r mwyafrif o gwmnïau yn ei gael o hyd. Yr un peth ag y bu erioed.

 5. 6

  “Rwy’n gofyn cwestiynau uniongyrchol i bobl rydw i eisiau eu dilyn neu eisiau meithrin perthynas â nhw”. Pa fath o gwestiynau ydych chi'n eu gofyn?  

  • 7

   @ google-aa522cbe3de1ac803a0cf795b19e8a3a: disqus, yr hyn yr wyf yn ei olygu wrth hynny yw fy mod yn cymryd yr amser i edrych ar eu proffiliau a'u gwefannau i nodi cwestiynau da sy'n dangos fy mod i wedi gwneud fy ngwaith cartref mewn gwirionedd. Ar Twitter, rydw i bob amser yn gweld pobl yn hunangynhaliol gyda phethau fel “Dywedwch wrthyf pa lyfr rydych chi'n ei ddarllen”…. a gwn nad oes ganddynt owns o ddiddordeb yn yr hyn rwy'n ei ddarllen. Yn lle, hoffwn ddarllen ychydig amdanynt a gofyn cwestiwn iddynt yn unig y gallent ei ateb.

   Er enghraifft - gwelais eich bod yn gweithio gyda chwmni e-fasnach ac mae'n ymddangos eich bod yn gweithio gyda Magento? Mae gennym ychydig o gleientiaid sy'n defnyddio Magento ac yn aml yn chwilio am adnoddau o bryd i'w gilydd i gynorthwyo - ai dyna'r math o waith y gallech chi ei wneud?

 6. 8

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.