Sefydliad Strategaeth Gwerthu Cymdeithasol Llwyddiannus

b2b yn agos

Mae mewnlif yn erbyn allan bob amser yn ymddangos fel dadl sy'n mynd ymlaen rhwng gwerthu a marchnata. Weithiau mae arweinwyr gwerthu yn meddwl pe bai ganddyn nhw fwy o bobl a mwy o rifau ffôn y gallen nhw wneud mwy o werthiannau. Mae marchnatwyr yn aml yn meddwl pe bai ganddyn nhw fwy o gynnwys a chyllideb fwy ar gyfer hyrwyddo, y gallen nhw yrru mwy o werthiannau. Efallai bod y ddau yn wir, ond mae diwylliant gwerthiannau B2B wedi newid nawr y gall prynwyr wneud yr holl ymchwil sydd ei angen arnyn nhw ar-lein. Mae'r rhaniad rhwng gwerthu a marchnata yn aneglur - ac yn gywir felly!

Gyda'r gallu i ymchwilio i'w pryniant nesaf ar-lein daw'r cyfle i weithwyr proffesiynol gwerthu fod yn weladwy ac yn ymgysylltu lle mae'r prynwr yn ceisio gwybodaeth. Mae gweithwyr gwerthu proffesiynol sy'n harneisio pŵer cynnwys ac yn adeiladu eu hawdurdod eu hunain yn eu gofod yn sicrhau canlyniadau gwych. Mae blogio, cyfryngau cymdeithasol, cyfleoedd siarad a rhwydweithio busnes i gyd yn gyfryngau lle gall pobl werthu gyflwyno eu gallu i ddarparu gwerth i'r gobaith.

Gwerthiannau B2B, Prynwyr a'r Strategaeth Gwerthu Cymdeithasol

  1. Byddwch yn bresennol lle mae'r prynwr - Mae LinkedIn, Twitter, Grwpiau Facebook, a gwefannau diwydiant eraill i gyd yn wefannau rhwydweithio gwych lle gall gweithwyr proffesiynol gwerthu ddod o hyd i brynwyr neu adeiladu enw da iawn.
  2. Darparu gwerth, adeiladu hygrededd - Bydd curadu cynnwys, ateb cwestiynau, a darparu cymorth i brynwyr (hyd yn oed y tu allan i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau) yn eich helpu i adeiladu hygrededd.
  3. Gwerth + hygrededd = awdurdod - Mae cael enw da am helpu eraill yn eich gwneud chi'n adnodd gwerthu gwych. Nid yw Prynwyr B2B eisiau cau gyda gwerthwr, maen nhw am ddod o hyd i bartner a all helpu eu busnes i lwyddo.
  4. Awdurdod yn arwain at ymddiriedaeth - Ymddiriedolaeth yw'r sylfaen y mae pob prynwr B2B yn gwneud ei phenderfyniad. Ymddiriedaeth yw'r allwedd i bob cyfle busnes ar-lein ac yn nodweddiadol dyma'r rhwystr olaf yn y penderfyniad prynu.
  5. Ymddiriedaeth yn arwain at ystyriaeth - Unwaith y bydd gennych ymddiriedaeth y prynwr, byddant yn estyn allan pan welant y gallwch eu helpu.
  6. Mae ystyriaeth yn dod i ben! - Mae pob gweithiwr gwerthu gwych eisiau'r cyfle i gael ei ystyried fel y gallant ddisgleirio a dod yn agos.

Mae yna lawer o sôn am y dirwedd gwerthu a marchnata sy'n newid. Ond mae'r esblygiad hwn yn cael ei yrru gan un ffactor pwysig: y prynwr. Mae'r ffordd y mae pobl yn prynu cynhyrchion a gwasanaethau ar-lein wedi newid yn ddramatig dros y blynyddoedd - a'r dyddiau hyn, mae gan brynwyr fwy o rym nag erioed. Er mwyn deall mwy am yr hyn sy'n dylanwadu ar gwsmer heddiw, rydyn ni wedi llunio ffeithlun sy'n datgelu eu cymhellion. Pa fathau o gynnwys sy'n atseinio mwy gyda phrynwyr? Pwy maen nhw'n ymddiried ynddynt? Pa offer ddylech chi eu defnyddio i symleiddio'r broses brynu? Jose Sanchez, Gwerthu am Oes.

Mae pobl yn prynu oddi wrth arweinwyr meddwl sy'n weladwy lle mae'r prynwr B2B yn ceisio gwybodaeth ac yn darparu'r wybodaeth y mae'r prynwr yn chwilio amdani. Ydy'ch pobl werthu yno?

Gwerthu cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.