10 Arfer Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Marchnata B2B

Ergyd Sgrin 2014 10 19 am 12.29.04 AM

Ym mis Awst, Meddalwedd anfonodd arolwg at eu cwsmeriaid a derbyn 1,444 o ymatebion wedi'u cwblhau yn cynrychioli mwy na 1,200 o fusnesau bach a chanolig (SMB), menter, y sector cyhoeddus a sefydliadau addysgol. Roedd 71% o'r ymatebwyr mewn TG ac yn y bôn roedd y sampl yn 50 y cant o sefydliadau'r UD a 50 y cant o Ganada - mor gynrychioliadol iawn o dirwedd fusnes Gogledd America.

Un agwedd ar y cyflwyniad a ddylai sgrechian allan yw cynrychiolaeth Wordle o'r sylwadau: Cynnwys perthnasol ac amserol mae angen i hynny dal diddordeb a bod wedi'i ysgrifennu'n gryno!

Dyma rai mewnwelediadau ychwanegol o'r canfyddiadau: