Arolwg Marchnata B2B: 9 Budd Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

b2b ffeithlun potensial cyfryngau cymdeithasol

Mae'r tîm yn Real Business Rescue wedi bod yn darparu'r data hwn Sut Mae Busnesau B2B Yn Mynd i'r Afael â Chyfryngau Cymdeithasol ers ychydig flynyddoedd bellach ac wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2015. Mae'r ymchwil yn darparu rhai stats cyffredinol o fabwysiadu marchnata cyfryngau cymdeithasol B2B ac yn tynnu sylw at 9 budd y mae cwmnïau B2B yn eu gweld:

  1. Mwy o amlygiad
  2. Mwy o draffig
  3. Datblygu cefnogwyr ffyddlon
  4. Darparu mewnwelediad i'r farchnad
  5. Cynhyrchu arweinyddion
  6. Gwella safleoedd chwilio
  7. Tyfu partneriaethau busnes
  8. Lleihau costau marchnata
  9. Gwella gwerthiannau

Nid yw'n dod yn gliriach na hynny. Rwy'n dal i gredu bod cwmnïau B2B yn tanamcangyfrif yn fawr yr effaith hirdymor y mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn ei chael mewn sawl maes. Cefais fy synnu yn onest rhwydweithio cymdeithasol nid oedd budd-dal wedi'i restru - ond efallai bod tyfu eich rhwydwaith cymdeithasol yn dod o dan bartneriaethau amlygiad a busnes. Diau fod y cwmnïau sy'n cadw mewn cysylltiad â ni yn cael llawer mwy o amlygiad na'r rhai sy'n cysylltu â ni unwaith ac yn gadael.

Mae'r amseriad neu'r cwsmer yn aml yn gadael amseriad B2B, nid cylchred gwerthu neu hyd ymgyrch farchnata'r gorfforaeth. O ganlyniad, mae'n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau dyfu a chynnal eu hawdurdod yn y cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Parhewch i ddarparu gwerth a byddwch yn meithrin perthnasoedd gwerthfawr.

Sut Mae Busnesau B2B Yn Mynd i'r Afael â Chyfryngau Cymdeithasol Yn 2015