Marchnata: Alinio'ch Timau Gwerthu a Marchnata B2B

Aliniad Gwerthu a Marchnata B2B

Gyda gwybodaeth a thechnoleg ar flaenau ein bysedd, mae'r daith brynu wedi newid yn aruthrol. Bellach mae prynwyr yn gwneud eu hymchwil ymhell cyn siarad â chynrychiolydd gwerthu, sy'n golygu bod marchnata'n chwarae mwy o ran nag erioed o'r blaen. Dysgwch fwy am bwysigrwydd “smarketing” i'ch busnes a pham y dylech chi fod yn alinio'ch timau gwerthu a marchnata.

Beth Yw 'Marchnata'?

Mae marchnata yn gwisgo'ch tîm gwerthu a'ch timau marchnata. Mae'n canolbwyntio ar alinio nodau a chenadaethau sy'n ymwneud â nodau refeniw cyffredin. Wrth ddod â'r ddau grŵp hyn o weithwyr proffesiynol at ei gilydd, byddwch chi'n cyflawni:

  • Cyfraddau caffael cwsmeriaid gwell
  • Gwell cadw refeniw
  • Twf cynyddol

Pam fod angen i'ch cwmni fuddsoddi mewn 'Smarketing'?

Gall camlinio'ch timau marchnata a gwerthu wneud mwy o niwed nag y byddech chi'n ei sylweddoli. Yn draddodiadol, mae'r grwpiau hyn o bobl wedi'u rhannu'n ddau seilo. Er bod eu swyddi'n wahanol iawn, mae eu nodau yr un peth yn y pen draw - denu cwsmeriaid newydd a dwyn sylw at eu brand.

Os cânt eu gadael i'w seilos, mae adrannau marchnata a gwerthu yn groes i'w gilydd. Er pan fyddwch chi'n dod â nhw at ei gilydd, mae astudiaethau wedi dangos y gallwch chi sicrhau cynnydd o 34% mewn refeniw a chynnydd o 36% mewn cadw cwsmeriaid.

Pam? Oherwydd bod yr uno timau hyn yn galluogi'ch cwmni i ddeall eich cwsmeriaid yn well, a thrwy hynny lywio creu cynnwys, hysbysebion ac allgymorth defnyddwyr mewn ffyrdd sy'n hybu ymwybyddiaeth. Mae pob rôl yn ategu'r llall.

Mae gweithwyr proffesiynol marchnata yn casglu data mewnwelediad cwsmeriaid ac yn datblygu cynnwys sy'n hwyluso'r broses cynhyrchu plwm i mewn. O'r fan honno, mae'r tîm gwerthu yn rhedeg gyda'r arweinwyr hyn i allgymorth llwyr ac ymgysylltu'n uniongyrchol â darpar gwsmeriaid. Fel y gallwch weld, nid yw ond yn gwneud synnwyr i'r grwpiau hyn fod ar yr un dudalen.

Y Ffocws ar Ganolog Cwsmer

Pan fydd gennych fodel busnes cwsmer-ganolog, rydych yn aml eisoes ar y ffordd i strategaeth fuddugol. Ni ddylech fod yn canolbwyntio ar yr hyn y gall eich timau gwerthu a marchnata ei wneud i'ch busnes. Yn hytrach, dylech fod yn ceisio darganfod sut y gallant ddiwallu anghenion eich darpar gwsmeriaid. Er mwyn cryfhau'ch llinell waelod, dewch â'ch timau gwerthu a marchnata ynghyd i nodi ffyrdd o gyflawni ceisiadau eich cynulleidfa a chynnig atebion i'w pwyntiau poen.

Gall alinio gwerthiant a marchnata ag un set o nodau arwain at:

  • 209% yn fwy o refeniw o farchnata
  • 67% yn fwy effeithlon o ran cau bargeinion
  • Gwell defnydd o ddeunyddiau marchnata

Oeddech chi'n gwybod bod 60% i 70% o'r holl ddeunyddiau marchnata sy'n cael eu creu yn mynd heb eu defnyddio? Mae hynny oherwydd, os nad ydych chi'n cyflogi tactegau smarketing, nid yw'r bobl sy'n creu cynnwys yn eich adran farchnata yn deall yr hyn sydd ei angen ar eich gwerthwyr. 

Partneriaeth â Chwmni A all Eich Helpu i Gyflogi Smarketing yn Eich Gweithle

Pan fyddwch chi'n archwilio gwerthwyr sy'n cynnig y gallu i wella'ch ymdrechion smagio a dod â'ch grwpiau gwerthu a marchnata at ei gilydd, edrychwch am gwmni sy'n cymryd agwedd gyfannol at brofiad taith y cwsmer. Rydych chi eisiau busnes sy'n dylunio, defnyddio a rheoli'r broses werthu mewn ffyrdd sy'n gwneud synnwyr i'ch brand a'r cwsmeriaid rydych chi'n ceisio eu denu.

Cofiwch, mae pob pwynt cyffwrdd rhwng eich busnes a'ch cynulleidfa yn bwysig. O gymhwyster arweiniol i adnewyddiadau cwsmeriaid, mae cyfle bob amser i greu profiad eithriadol sydd wedi'i adeiladu o amgylch ymddiriedaeth, teyrngarwch a chanlyniadau.

Mae'n ymwneud â hyfforddiant gwych, offer a phrosesau o'r radd flaenaf, a'r parodrwydd i newid y ffordd rydych chi bob amser wedi gwneud pethau er budd eich busnes. Ein tîm yn ServiceSource yw'r arweinwyr mewn atebion allanol i gorfforaethau, i gysylltu ag arbenigwr cysylltwch â ni heddiw.

ffeithlun aliniad marchnata gwerthu b2b

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.