Nid yw'ch Strategaeth Werthu B2B wedi Addasu i Daith y Prynwr

b2b prynu addasiad gwerthu siwrnai

Yn iawn ... mae hyn yn mynd i bigo ychydig, yn enwedig i'm ffrindiau mewn gwerthiant:

Mae timau gwerthu yn ei chael hi'n anodd ymgysylltu â chwsmeriaid a chyrraedd eu targedau gan arwain at golli cynhyrchiant gwerthu. Mae'r cwsmer yn fwyfwy anodd ei gyrraedd, gan arwain at fetrigau cynhyrchiant gwerthu yn cwympo clogwyn. Pan fydd cynrychiolwyr gwerthu yn siarad â'u targed o'r diwedd, mae'r cwsmer yn eu hystyried yn druenus o dan-baratoi, yn bennaf oherwydd bod cwsmer heddiw yn gyfrinachol i lawer o wybodaeth a phersbectif diddiwedd cyn ymgysylltu â gwerthiannau erioed. Nid yw cwsmeriaid sydd heb olwynion yn gwahodd cynrychiolwyr gwerthu yn ôl i fynd â'r broses yn ei blaen, sy'n golygu bod yr arian a'r ymdrech a fuddsoddwyd i gyrraedd y cwsmeriaid hynny wedi cael eu gwastraffu.

Mae fy ngwaedd frwydr ers degawd bellach yr un peth, nad yw eich tîm gwerthu yn cysylltu â rhagolygon lle maen nhw, nac ychwaith eich deunydd marchnata. Bob blwyddyn, mae'n ymddangos bod y Munud Dim o Wirionedd - y pwynt hwnnw lle mae defnyddiwr neu fusnes yn gwneud ei penderfyniad prynu - yn parhau i symud ymhellach ac ymhellach i ffwrdd o'r pwynt cyswllt â'ch tîm gwerthu.

Dyma'r allwedd i strategaethau marchnata cynnwys a marchnata cyfryngau cymdeithasol ... i gael y deunydd ymchwil a'ch personél gwerthu yn agosach at y pwynt hwnnw yn y cylch penderfynu. Yn syml, nid yw ychwanegu mwy o SPIFs (Cronfa Cymhelliant Perfformiad Gwerthu), cymhellion, nodau, neu hyd yn oed dechnoleg yn ddigon.

Dyma pam rydyn ni'n pledio ein cleientiaid i barhau datblygu cynnwys cludadwy fel ffeithluniau, papurau gwyn, astudiaethau achos, gweminarau, cyflwyniadau yn ogystal â chael eu sefydliadau gwerthu yn ymgysylltu'n gymdeithasol. Dyma hefyd pam ein bod yn gweithredu gwell offer, fel deallusrwydd IP, i nodi'r busnesau sy'n ymweld â'ch gwefan fel y gallwch estyn allan a chysylltu â nhw cyn gwneir y penderfyniad prynu.

Ponty Farchnad datblygu'r ffeithlun hwn i helpu i ddelweddu'r mater. Mae datrysiadau MarketBridge yn cynorthwyo Marchnata a Gwerthiant i gynyddu cyfaint piblinellau, cyflymder, cyfraddau cau, a theyrngarwch cwsmeriaid.

Gwerthiannau a Thaith y Prynwr B2B

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.