Podlediad B2B 101

blogtalkradio

Fel y sylweddolwch eisoes, mae gennym sioe radio wythnosol sy'n fyw bob dydd Gwener am 3PM. Gan ddefnyddio BlogTalkRadio, mae'r sioe honno'n cael ei harchifo ac mae'r podlediad yn cael ei wthio i iTunes. Y tu allan i'r ansawdd sain, mae BlogTalkRadio yn parhau i ragori ar fy nisgwyliadau.

Wrth i chi syfrdanu o amgylch y Rhyngrwyd am gyngor ar bodledu, mae yna dunelli o wybodaeth am feddalwedd fel Audacity or Band Garej i ddatblygu eich sain i mewn, chwaraewyr i wreiddio yn eich gwefan, offer i'w prynu, ac yna mae'n rhaid i chi ymbalfalu trwy gofrestru a llwytho pob podlediad ar iTunes. Mae hyn i gyd yn ormod o waith i'n tîm ... felly BlogTalkRadio yw'r ateb perffaith.

Gyda BlogTalkRadio, y cyfan sydd ei angen arnom yw a meicroffon da ac Skype i gysylltu â gwesteion ... nid oes angen y rheini arnoch chi hyd yn oed, fe allech chi ddeialu i mewn gyda'ch ffôn ac rydych chi'n barod i fynd! Mae BlogTalkRadio yn rhyddhau switsfwrdd newydd, sy'n eich galluogi i reoli'ch sioe, eich gwesteion a sain ychwanegol yn hawdd i ddod â hi i mewn. Yn ogystal, mae BTR yn caniatáu ichi integreiddio'ch sioe â Facebook a Twitter fel bod cyhoeddiadau sioe yn cael eu hanfon allan yn awtomatig yn arwain at y sioe (nodwedd anhygoel).

switsfwrdd btr

Fel sioe B2B, mae ein strategaeth yn dra gwahanol i sioeau cysylltiedig â defnyddwyr:

 • Nid ydym ar ôl niferoedd uchel o wrandawyr ... rydym am dyfu cynulleidfa arbenigol o weithwyr proffesiynol marchnata a diwydiant.
 • Rydym yn mynd ar drywydd arweinwyr marchnata a thechnoleg i gysylltu â nhw ar y sioe. Nid tacteg yn unig yw cael enwau mawr ar y sioe ar gyfer mwy o wrandawyr, mae hefyd yn strategaeth i sicrhau bod ein henwau'n cael eu crybwyll yn gyson yn yr un cylchoedd hynny.
 • Rydym yn mynd ar drywydd gweithwyr proffesiynol marchnata sy'n gweithio mewn prif gorfforaethau. Hynny yw, rydym yn targedu darpar gleientiaid i fod ar y sioe! Efallai bod hyn yn swnio'n sinistr, ond mae'n gweithio'n llwyr. Rydyn ni'n mynd i barhau i ddod ag arweinwyr marchnad a chwmnïau Fortune 500 ar y sioe. Bydd y gwrandawyr yn eu gwerthfawrogi yn ogystal â chynnig cyfle i ni gyflwyno'r hyn rydyn ni'n ei wneud iddyn nhw.
 • Gan nad yw podledu yn hawdd, bydd llawer o awduron, blogwyr ac arweinwyr diwydiant yn neidio ar y cyfle i fod ar sioe. Nid oes cymaint o bodlediadau allan ag sydd o flogiau ... felly mae'r cyfle i gael eich clywed yn llawer uwch. Mae er eu budd gorau (a'ch un chi) i fynd ar y sioeau hynny.

Wedi dweud hynny ... nid ydym yn llusgo rhywun ar y sioe i'w gwerthu'n galed. Rydyn ni'n darparu cynulleidfa iddyn nhw hyrwyddo eu hunain, eu cwmni a'u strategaeth yn ogystal â chynnig rhywfaint o gyngor neu sgwrs yn ei gylch. Os yw'r gwestai yn gwerthfawrogi ein hadborth, mae cyfle bob amser i barhau â'r berthynas all-lein.

Rydym yn nodi targedau ar gyfer y Podlediad trwy:

 • Yn darparu ffurflen gyswllt ar ein blog. Mae gweithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yn cysylltu â ni bob dydd gyda lleiniau - mae llawer ohonyn nhw'n gyfleoedd gwych ar gyfer y sioe.
 • Dewch o hyd i blogwyr drwodd chwiliadau blog, PostRank ac Technorati sy'n siarad ar yr un pynciau.
 • Dewch o hyd i Podcasters eraill ar raglenni fel iTunes ac stitcher.
 • Dewch o hyd i awduron ar lyfrau sydd newydd eu rhyddhau ar y pynciau rydyn ni'n siarad amdanyn nhw. Mae awduron yn ceisio cyfleu'r gair allan ar eu llyfrau yn gyson ac mae Podlediadau yn gyfle gwych. Bydd mwyafrif yr awduron yn neidio ar y cyfle. Dewch o hyd i'w gwefan a chysylltu â nhw.

Hyrwyddwch y sioe gan integreiddio'r sioe radio i'ch blog a thudalennau cymdeithasol. Mae podlediadau yn cynnig cyfle gwych i bobl weithio a gwrando ... rhywbeth nad yw blog yn ei gynnig. Gwrando hefyd yn gam mawr i fyny o ddarllen ... ers i chi glywed tonau'r llais. Gall helpu'ch gwrandawyr i adeiladu ymddiriedaeth gyda chi yn gynt o lawer.

delwedd 1366071 10803406

Un sylw

 1. 1

  Carwch eich sioe, ni allaf ei dal yn fyw bob amser, felly mae'n hwyl llwytho'r podlediadau i lawr, a gwrando pan fydd gen i amser.

  Roeddwn i wedi bod yn podledu gan ddefnyddio recordydd llaw ac Audacity am dro, ond mae BlogTalk Radio gymaint yn haws. Rwy'n dal i olygu'r rhaglen olaf cyn i mi ei huwchlwytho i itunes ac rwyf wedi dechrau cynnwys dolen i rai o'r rhaglenni mwy poblogaidd yn ein cynigion.

  Rydyn ni'n mynd i ddysgu gennych chi wrth i ni geisio adeiladu cynulleidfa ar gyfer ein rhaglen busnesau bach ar ddydd Mercher am 10:30.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.