Sut i Gynhyrchu Mwy o Arweinwyr B2B gyda Chynnwys

cenhedlaeth plwm cynnwys b2b

Lansiodd Cyngor y Prif Swyddog Marchnata (CMO) a canolbwyntiodd astudiaeth newydd ar sut y gall marchnata gynhyrchu arweinwyr gwerthu cymwys yn fwy effeithiol trwy gynnwys arweinyddiaeth feddyliol gymhellol - tasg sydd wedi profi i fod yn frwydr i farchnatwyr heddiw. Mewn gwirionedd, dim ond 12% o farchnatwyr yn credu bod ganddyn nhw beiriannau marchnata cynnwys perfformiad uchel sydd wedi'u rhaglennu'n strategol i dargedu'r cynulleidfaoedd cywir gyda chynnwys perthnasol a pherswadiol.

Mae'r prif fethiannau sy'n effeithio ar nifer y lawrlwythiadau neu gofrestriadau yn cynnwys:

 • Nid yw 48% o farchnatwyr yn datblygu cynnwys wedi'i addasu ar gyfer cynulleidfaoedd targed.
 • Mae 48% o farchnatwyr yn peidio â dyrannu cyllideb ddigonol i greu cynnwys gafaelgar ac awdurdodol.
 • Mae 44% o farchnatwyr yn peidio â chynhyrchu cynnwys sy'n berthnasol neu'n ystyrlon i wahanol gynulleidfaoedd.
 • Mae 43% o farchnatwyr yn creu cynnwys hynny peidio â chyrraedd y rhai sy'n gwneud penderfyniadau cywir ar draws y sefydliad.
 • Mae 39% o farchnatwyr yn ddim yn trosoli'r sianeli dosbarthu cywir a chyfleoedd syndiceiddio i gynyddu cyrhaeddiad i'r eithaf.

Mae Cynhyrchu Arweiniol B2B gyda Chynnwys yn Angen yr Arferion Gorau hyn

 1. Defnyddio prosesau dosbarthu a syndiceiddio cynnwys effeithiol.
 2. Dosbarthu cynnwys i'r gronfa ddata bresennol ac adnoddau trydydd parti.
 3. Creu cynnwys sy'n meithrin plwm.
 4. Cynnwys wedi'i deilwra i'r gynulleidfa darged.
 5. Sefydlu partneriaeth lawn rhwng marchnata a gwerthu.

Yr astudiaeth, Llif Plwm Sy'n Eich Helpu i Dyfu, yn canfod bod gan y mwyafrif o gwmnïau ddiffyg unfrydedd ynghylch yr hyn sy'n arwain gwerthiant go iawn. Nid ydynt ychwaith yn ymuno'n effeithiol â grwpiau gwerthu a datblygu busnes i greu aliniad ar strategaethau, themâu ac agendâu eiriolaeth cynhyrchu galw.

Mae'r adroddiad yn cynnwys canfyddiadau arolwg o farchnatwyr lefel uwch ar draws ystod eang o ddiwydiannau, yn ogystal â chyfweliadau â swyddogion gweithredol marchnata yn IBM, SAP, Thermo Fisher Scientific, OpenText, CA Technologies ac Informatica. Mae'r ymchwil yn rhoi golwg fanwl, gyflawn ar sut mae strategaethau marchnata cynnwys yn cael eu rheoli, sut mae perfformiad cynnwys yn cael ei fesur, ac i ba raddau mae cynnwys yn cael ei becynnu, ei hyrwyddo a'i syndiceiddio i gynhyrchu'r llif plwm gorau posibl.

Prif Genhedlaeth B2B

4 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Douglas, yn falch iawn o fod wedi dod o hyd i'ch blog a'ch deunyddiau ac o fudd iddynt i gyd. Cynnwys wedi'i addasu, cynulleidfa darged, arweinwyr B2B, mae'r rhain i gyd yn gysyniadau braf ac eisiau. Beth yw eich barn am gontract allanol y broses hon i gwmnïau arweiniol B2B sy'n cymryd eu prif ffocws i roi'r uchod ar waith mewn un brif ymgyrch? Rwy'n edrych ar flwch galwadau, bant.io a leadgenius. Diolch am eich help.

 3. 4

  Hoffais yr ymchwil a aeth i'r swydd hon. Mae llwyddo i farchnata cynnwys yn llawer anoddach nag y mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn ei ddisgwyl - yn enwedig o fewn busnesau bach sydd â chyllidebau cyfyngedig, gweithlu ac arbenigedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.