Ble i Ffocysu Eich Marchnata B2B

B2BYstadegau Rhyngrwyd

Econsultancy newydd ryddhau eu hadroddiad ym mis Awst 2011 o Ystadegau Rhyngrwyd B2B, yn rhoi manylion y darganfyddiadau mwyaf diweddar ar farchnata ar-lein, e-fasnach, y Rhyngrwyd, a chyfryngau digidol cysylltiedig. Er bod yr adroddiad yn cynnig llawer o ganfyddiadau gwych, dyma rai ystadegau diddorol a oedd yn wirioneddol sefyll allan:

  • Mae digwyddiadau diwydiant a sioeau masnach yn parhau i fod yn hollbwysig ar gyfer marchnatwyr B2B. Yn 2010, buddsoddodd 85% o farchnatwyr mewn marchnata digwyddiadau, ac mae 28% o'r grŵp hwnnw'n bwriadu cynyddu'r buddsoddiadau hynny yn 2011. Pe byddent yn cael cyllideb gynyddrannol, sioeau masnach yw'r brif sianel y byddai marchnatwyr yn buddsoddi ynddi.
  • Cyfryngau Digidol yw 8 o'r 10 sianel fwyaf effeithiol ar gyfer cyrraedd y gynulleidfa B2B.
  • Mae 63% o farchnatwyr B2B yn cydnabod hynny mae mentrau traddodiadol yn cael effaith gref ar weithgaredd ar-lein o ran traffig chwilio, traffig ar y we, ac addasiadau ar-lein.
  • Ar gyfartaledd, mae marchnatwyr yn gwario 38% o gyfanswm eu cyllidebau ar ymwybyddiaeth brand, 34% ar gynhyrchu plwm, a 28% ar gadw cwsmeriaid. Mewn cyferbyniad, 28% o gyllidebau ar-lein yn ymroddedig i ymwybyddiaeth gyda'r gwahaniaeth a ddyrennir rhwng cynhyrchu plwm a chadw cwsmeriaid.
  • Ar hyn o bryd mae gan fwy na hanner (55%) y sefydliadau B2B a arolygwyd adran y mae ei mae'r prif ffocws ar gadw cwsmeriaid a theyrngarwch. Mae 94% o'r cwmnïau hyn yn nodi bod cefnogaeth weithredol ar lefel uwch i greu adran o'r fath. Nododd mwy na thraean (36%) yr ymatebwyr fod eu hadran yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Swyddog Gweithredol; Mae 21% yn adrodd i'r Sr VP / VP Marchnata ac mae 15% yn adrodd i'r Sr VP / VP o Werthu

Os ydych chi'n delio â chleientiaid B2B yn bennaf, rwy'n argymell yn gryf eich bod chi'n cymryd yr amser i eistedd i lawr a darllen yr adroddiad hwn, sy'n mynd i'r afael â holl agweddau'r diwydiant marchnata ar-lein.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.