Beth yw'r Camau Mwyaf Effeithiol i Ddefnyddio Strategaeth Twf B2B Effeithiol?

Twf Refeniw B2B

Yn ôl arolwg diweddar gan InsideView o arweinwyr gwerthu a marchnata, nid yw 53% o gwmnïau yn asesu eu marchnad darged yn rheolaidd, ac mae gan 25% adrannau gwerthu a marchnata nad ydyn nhw'n cytuno'n llwyr ar eu marchnadoedd targed.

Cwmnïau B2B sy'n gwneud ymchwil i'w Cyfanswm y Farchnad Cyfeiriadwy Mae (TAM) ac alinio eu hymdrechion gwerthu a marchnata 3.3 gwaith yn fwy tebygol o ragori ar nodau refeniw Ac mae'r cwmnïau B2B sy'n targedu'r Proffil Cwsmer Delfrydol (ICP) 5.3 gwaith yn fwy tebygol o ragori ar nodau refeniw

Dadlwythwch Aliniad Cyflwr Gwerthu a Marchnata yn 2018

Yn ôl Golwg Mewnol, trwy ateb y tri chwestiwn hyn, mae cwmnïau craff B2B yn rhyddhau eu twf refeniw:

 1. Pwy yw fy nghwsmeriaid gorau?
 2. Beth yw'r daearyddiaethau a'r diwydiannau newydd lle gallaf ehangu?
 3. Ydyn ni'n mynd ar ôl y cwsmeriaid cywir a'r refeniw cywir?

Dyma reswm mawr pam mae marchnata ar sail cyfrif wedi ffrwydro mewn poblogrwydd ymhlith cwmnïau B2B. Mae cwmnïau B2B bob amser wedi ymchwilio a thargedu darpar gleientiaid gwych - ond mae'r llwyfannau hyn yn galluogi eu gallu i sgorio, olrhain, marchnata a chau'r ymrwymiadau hynny yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Datgloi Twf Refeniw B2B

Mae InsideView Apex yn awtomeiddio dadansoddiad o'r farchnad gan ddefnyddio data amser real a dadansoddeg weledol fel y gall cwmnïau weld marchnadoedd cwbl newydd a gwneud penderfyniadau strategol cyflym.

Fe wnaethon ni sylweddoli bod gennym ni'r dechnoleg, yr arbenigedd a'r data i helpu cwmnïau i ateb y cwestiynau hyn yn gyflym a gyda hyder fel nad ydyn nhw byth yn colli cyfle. Ni ddylai strategaeth fusnes fod yn seiliedig ar berfedd a dyfalu. Ac ni ddylai fod angen dadansoddi data beichus. Mae InsideView Apex yn defnyddio technoleg flaengar a'r data gorau posibl fel y gallwch chi wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer eich busnes. meddai Umberto Milletti, Prif Swyddog Gweithredol InsideView

InsideView Apex

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer swyddogion gweithredol B2B, mae InsideView Apex yn mynd i'r afael â'r broses gyfan o fynd i'r farchnad o gynllunio strategol i weithredu cerddorfaol i ddadansoddi ac optimeiddio.

 1. Cynllun: Darganfyddwch farchnadoedd newydd a chynllunio strategaeth mynd i'r farchnad
  • Diffinio proffil cwsmer delfrydol (ICP) gan ddefnyddio dewin greddfol a data cwsmeriaid mewnol.
  • Mapio data cwsmeriaid a rhagolygon presennol yn erbyn data marchnad allanol er mwyn deall a maint y farchnad y gellir mynd i'r afael â hi (TAM).
  • Delweddu segmentau neu diriogaethau marchnad newydd neu gyfagos a pherfformio dadansoddiadau “beth os” i fireinio targedu.
  • Darganfyddwch dreiddiad TAM cwmni, segment wedi'i dargedu, neu diriogaethau, gweler cyfleoedd gofod gwyn, ac allforio rhestrau o gyfrifon a phobl newydd net i'w hychwanegu at CRM neu raglenni awtomeiddio marchnata (MAP).
  • Defnyddiwch AI i ddatgelu cyfrifon edrychiad tebyg a argymhellir sy'n cyd-fynd yn agos â nodweddion cwsmeriaid a / neu ragolygon delfrydol.
 2. Gweithredu: Ymgysylltu â thargedau diffiniedig i weithredu'r cynllun GTM
  • Adeiladu rhestrau marchnata ar sail cyfrifon (ABM) i ganolbwyntio gwerthiant a marchnata ar gyfrifon blaenoriaeth uchaf yn gyntaf.
  • Baner ABM, ICP, a chyfrifon a chysylltiadau segment neu diriogaeth diffiniedig o fewn offer gwerthu a marchnata i alinio ymgysylltu â gwerthiant a marchnata.
  • Tywys defnyddwyr gwerthu gyda'r camau gweithredu a argymhellir ar gyfer sut i ymgysylltu â phob grŵp ABM / ICP / Segment / Territory i yrru'r canlyniadau a ddymunir.
 3. Ennill: Delweddu perfformiad yn erbyn segmentau targed mewn amser real er mwyn sicrhau'r llwyddiant gorau posibl
  • Bwydo data MAP a CRM i InsideView Apex i ddelweddu llwyddiant mewn segmentau targed ar bob cam o'r twndis a thros amser wrth i arweinwyr droi yn gyfleoedd ac ennill bargeinion.
  • Nodi lle gallai arweinwyr neu gyfleoedd fod yn mynd yn sownd wrth gwrs yn gywir mewn amser real.
  • Cymharwch sut rydych chi'n gwneud mewn segmentau targed yn erbyn arweinwyr, cyfleoedd a bargeinion y tu allan i'ch ICP.
  • Mesur segmentau unigol, neu'n gyfan gwbl, i ddelweddu lle rydych chi'n cael y llwyddiant mwyaf, fel y gallwch chi ganolbwyntio'ch adnoddau ar y targedau sydd â'r potensial uchaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.