Dechreuwch Awtomeiddio Marchnata ar gyfer Eich Cwrs Ar-lein i Ennill Mwy o Werthiannau B2B

Chwilio B2B gyda Chyrsiau Ar-lein

Un o'r ffyrdd mwyaf proffidiol o wneud arian trwy cwrs ar-lein neu eCwrs. I gael tanysgrifwyr i'ch cylchlythyr ac i drosi'r arweiniadau hynny at werthiannau, gallwch gynnig gweminarau ar-lein byw am ddim neu lawrlwythiadau am ddim o e-lyfrau, tudalennau gwyn, neu gymhellion eraill i gael darpar gwsmeriaid B2B yn barod i'w prynu. 

Dechreuwch Eich Cwrs Ar-lein

Nawr eich bod wedi meddwl troi eich arbenigedd yn gwrs ar-lein proffidiol, da i chi! Cyrsiau ar-lein yw un o'r ffyrdd gorau o sianelu rhagolygon i werthiant ymyl uchel. Trwy ddefnyddio offer marchnata awtomataidd i gyflawni'r gwerthiannau hyn, gallwch gynyddu eich cyfradd trosi heb gynyddu eich llwyth gwaith.

 • Penderfynu beth i'w ddysgu - Wrth ddysgu dosbarth, er enghraifft am offeryn awtomeiddio marchnata, mae'n syniad da dysgu rhywbeth rydych chi'n angerddol amdano neu un y mae gennych chi rywfaint o arbenigedd ynddo. 
 • Penderfynwch ar eich cynulleidfa darged - Mae pawb yn chwilio am hynny un map ffordd bydd hynny'n eu helpu i dyfu eu busnes i'r lefel nesaf. P'un a yw'n unigolyn neu'n fusnes, maent am ddod o hyd i'r atebion, y buddion a'r canlyniadau y gall cwrs ar-lein eu cynnig iddynt. Dylai'r canlyniad a addawyd gan eich cwrs ar-lein gael ei amlinellu'n glir fel bod eich cwsmer yn gwneud penderfyniad prynu clir.

  Ceisiwch greu enw ar gyfer eich cwrs ar-lein sy'n mynd i'r afael â'r canlyniad terfynol a ddymunir. Er enghraifft, os mai'r canlyniad yw i'ch cwsmeriaid gynyddu trosiadau gwerthiant. Bydd teitl cwrs fel “Gwnewch eich $ 5,000 cyntaf mewn gwerthiannau mewn llai nag wythnos” yn cael canlyniadau llawer gwell na “Sut i Gynyddu Gwerthiannau i'ch Busnes,” er enghraifft.

 • Pennu Eich Demograffig - Ydych chi am gynnig eich cynnyrch i ddiddordeb penodol neu grŵp o bobl? A yw'ch cwsmer delfrydol yn rhywun sy'n rhedeg ei fusnes ei hun, ac entrepreneuriaid ar-lein neu weithwyr proffesiynol eraill? Nawr yw'r amser i ofyn i chi'ch hun pa fath o gwsmer rydych chi am ei ddenu i'ch cwrs.

  Creu amlinelliad o bynciau a phynciau sy'n cynnig gwerth i'ch darpar gwsmer - Gall rhai o'r syniadau cwrs ar-lein gorau gynnwys:

  • Trosglwyddo i yrfa newydd
  • Mynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf
  • Cynyddu cynhyrchiant a chreadigrwydd yn hawdd ac mewn llai o amser
  • Dysgu technoleg newydd fel AI a gallu ei gweithredu a'i defnyddio'n gyflym ac yn effeithiol.
  • Mwy o ddiogelwch i'r cartref neu'r busnes.
  • Cynyddu cyfraddau gwerthu a throsi gyda phrosesau neu dempledi gwerthu profedig.
 • Prisiau - Gyda phrisio, gallwch newid y rheolau i ddiwallu'ch anghenion. Efallai y gwelwch fod pris uwch am y wybodaeth werthfawr rydych chi'n ei chynnig a chael canlyniadau gwell. Bydd rhai prynwyr yn rhoi ymateb llawer mwy ffafriol os byddwch chi'n gosod cyfradd uwch na phe baech chi'n ei ddarparu am lai. Gallwch chi bob amser gweld beth fydd gan y farchnad.

  Os na chewch yr ymateb a ddymunir, gallwch bob amser newid eich pris neu wneud cynigion a fydd yn denu prynwyr i'r twndis gwerthu. Er enghraifft, gallwch gynnig cynnwys am 30 diwrnod am ddim ac yna darparu cynnwys ychwanegol neu gynnig arbennig am bris rydych chi'n ei osod. 

Awtomeiddio Pob Agwedd o'ch Cwrs Ar-lein 

Gall gwerthu cwrs ar-lein fod yn heriol. Mae'n hollbwysig adeiladu ymddiriedaeth a dangos pam y dylai darpar gwsmer ymddiried ynoch. Pan fyddwch chi'n cynnig rhywbeth o werth fel gweminar gwybodaeth am ddim, cylchlythyr e-bost, eLyfr, neu adroddiad, sy'n cynnwys gwybodaeth y gellir ei gweithredu y bydd y prynwr yn ei chael yn werthfawr iddynt. 

Yn ystod yr arwyddo cychwynnol, gallwch chi tanysgrifwyr arolwg i ddarganfod beth mae ganddyn nhw ddiddordeb mawr ynddo a phersonoli eu profiad cyfan yn ystod ac ar ôl y cwrs. Mae yna nifer o offer dilynol e-bost ar gael a all awtomeiddio tasgau fel cadw golwg ar eich cysylltiadau e-bost. Gallwch greu ffurflen gofrestru gyflym sy'n eu galluogi i nodi nid yn unig eu cyfeiriad e-bost ond hefyd eu henw a'u meysydd diddordeb penodol. 

Modern offeryn awtomeiddio dilynol e-boster enghraifft, yn caniatáu ichi anfon e-bost croeso wedi'i bersonoli ynghylch eich cwrs ar-lein ac offrymau cynnyrch cysylltiedig ychwanegol i'ch cadw o flaen ac ym meddyliau darpar gwsmeriaid. Trwy dargedu eich marchnad, gallwch hefyd adeiladu ymddiriedaeth i'r graddau y bydd cwsmeriaid presennol a blaenorol yn rhoi'r gair am yr hyn rydych chi'n ei gynnig.

Fred Dilynol

Gall offer dilynol helpu i ryddhau'ch timau gwerthu a marchnata i feddwl am gynnwys ac ymgyrchoedd ychwanegol a chanolbwyntio ar fentrau gwerthu go iawn y bydd darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid cyfredol yn ymateb iddynt ac yn cynyddu eich gwerthiannau ymhellach.

Dilyniant Dilynol ar gyfer E-byst Gwerthu

Awtomeiddio a all dyfu eich busnes a chynyddu gwerthiant cyrsiau ar-lein 

Eich rhestr e-bost yw un o'r asedau mwyaf gwerthfawr a phwerus sydd gennych ar gyfer marchnata'ch cwrs ar-lein, cau gwerthiannau, a thyfu eich busnes. Adeiladu eich e-bost rhestrwch trwy greu magnet plwm a fydd yn cael darpar gwsmeriaid i roi eu cyfeiriad e-bost i chi. 

Bydd rhoi gwerth gwirioneddol iddynt yn eich cynnwys rhad ac am ddim yn eu gwneud yn fwy tebygol o ddarparu eu gwybodaeth e-bost i chi er mwyn darparu hyd yn oed mwy o'r hyn rydych chi'n ei gynnig a'u harwain trwy'r twndis gwerthu ac i gyfradd trosi uwch trwy:

 • Straeon llwyddiant eraill sydd wedi prynu'ch cwrs a'r canlyniadau y maent wedi'u derbyn trwy ei ddilyn.
 • Amlinellu'n glir ganlyniadau'r cwrs y gall eich darpar brynwr eu disgwyl pan fyddant yn dilyn eich cwrs ar-lein. 
 • Prisio arbennig, digwyddiadau, neu gynigion eraill a all eu cymell ymhellach i wneud penderfyniad prynu.

Ynglŷn â Fred Dilynol

Dilyniant Mae Fred yn estyniad crôm a fydd yn awtomeiddio anfon e-bost atgoffa at rywun nad yw'n ymateb i chi. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw ei droi ymlaen a gadael i Fred Dilynol wneud yr holl waith caled i chi ac unwaith y bydd rhywun yn mynd ar drywydd yna rydych chi'n ateb ac rydych chi un cam yn agosach at werthiant. 

Cofrestrwch ar gyfer Fred Dilynol Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.