Effaith Casglu a Gwella Data B2B ar gyfer Marchnata

data gwerthiant tîm cryf

Pan ddechreuais ar fy nhaith gorfforaethol yn gweithredu gwelliant parhaus, un canfyddiad a oedd yn gyson â gwella unrhyw broses oedd yr aneffeithlonrwydd - a'r cyfle dilynol - yn y broses drosglwyddo. Degawdau yn ddiweddarach a gwelaf fod hyn hyd yn oed yn wir gyda'n hasiantaeth.

Un enghraifft yw pan fydd gan ein cleientiaid drosiant o fewn eu rhengoedd. Pan fydd y sawl sy'n gwneud y penderfyniad yn newid, yn amlach na pheidio mae'r berthynas â'r cwsmer mewn perygl. Nid oes ots pa mor dda yr ydym yn gwneud; dim ond mater o ffaith ydyw. Mae gan y person newydd ei arbenigedd, ei brosesau ac - yn aml - grŵp o gwmnïau ategol sydd wedi eu helpu yn y gorffennol ac a fydd yn debygol o'u helpu yn y dyfodol.

Pan fydd y newid yn digwydd mewn arweinyddiaeth, mae cyllidebau a chyfleoedd yn dilyn. Enghraifft arall - rydym yn aml yn cael ein hunain yn gweithio i fusnesau cychwynnol technoleg marchnata sydd wedi cael mewnlifiad o gyllid buddsoddi. Mae newid ym mhobman, serch hynny! Yn hyn ffeithlun o Salesforce, maent yn nodi bod 120 hanner cyfeiriad busnes yn newid, 75 rhif ffôn yn newid, 20 Prif Swyddog Gweithredol yn gadael eu swyddi a 30 busnes newydd yn cael eu ffurfio. Mae cael mynediad at ddata fel hyn yn hanfodol i dyfu fy musnes yn ogystal â'ch busnes chi.

Salesforce Data.com yn gallu eich cynorthwyo i gyfoethogi'ch data fel y gallwch ddatblygu proffiliau cynhwysfawr sy'n galluogi personoli, eich helpu i ddatgelu mewnwelediadau trwy well segmentu a blaenoriaethu a gwella marchnata ac aliniad gwerthu ar negeseuon a chyfochrog.

Mae angen i farchnatwyr modern gyfuno creadigrwydd a phwer adrodd straeon â strategaethau dadansoddi a gyrru gan ddata. Mae gwell data yn galluogi marchnatwyr i adeiladu ymgyrchoedd wedi'u targedu a chyflwyno'r cynnwys cywir i ragolygon. Trwy gasglu a dadansoddi data arweiniol, gall marchnatwyr drosglwyddo mewnwelediadau cwsmeriaid cynhwysfawr i'w tîm gwerthu, gan sicrhau bod pawb ar yr un dudalen wrth greu profiad cwsmer wedi'i bersonoli. Kim Honjo, Salesforce

Mae data yn rhoi cyfle anhygoel i fusnesau fel fy un i. Mae gan Salesforce e-lyfr newydd, Sut mae Timau Data-Ganolog yn Gyrru Llwyddiant Busnes, i fusnesau ddysgu sut y gall timau gwerthu, marchnata a gweinyddu CRM adeiladu sefydliad llwyddiannus sy'n canolbwyntio ar ddata, i yrru llwyddiant busnes yn y pen draw.

marchnata data-cryf

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.