Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Ystadegau Marchnata Cynnwys B2B ar gyfer 2021

Marchnata Cynnwys Elît datblygu erthygl hynod gynhwysfawr ar Ystadegau Marchnata Cynnwys y dylai pob busnes ei dreulio. Nid oes cleient nad ydym yn ymgorffori marchnata cynnwys fel rhan o'i strategaeth farchnata gyffredinol.

Y ffaith yw bod prynwyr, yn enwedig busnes-i-fusnes (B2B) prynwyr, yn ymchwilio i broblemau, atebion, a darparwyr atebion. Dylid defnyddio'r llyfrgell o gynnwys a ddatblygwch i ddarparu'r holl fanylion angenrheidiol i roi ateb iddynt yn ogystal â gwahaniaethu eich cynhyrchion neu wasanaethau yn y broses.

Dyma 18 Ystadegau Allweddol sy'n Gysylltiedig â Marchnata Cynnwys B2B

Gadewch i ni edrych ar fwy o ystadegau marchnata cynnwys B2B i'ch helpu chi i wneud penderfyniad gwybodus.

 1. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae 86% o farchnatwyr B2B yn adrodd eu bod wedi creu ymwybyddiaeth o frand, mae 79% wedi addysgu eu cynulleidfaoedd, ac mae 75% wedi adeiladu hygrededd / ymddiriedaeth.
 2. Marchnatwyr cynnwys B2B llwyddiannus dogfennu eu strategaeth a sicrhau ei bod yn gydlynol â'u nodau busnes a'u cynulleidfa darged. At hynny, mae 44% o'r perfformwyr gorau hyn yn gweithredu fel grŵp marchnata cynnwys canolog sy'n gweithio ar draws y sefydliad.
 3. Nid oes gan 32% o farchnatwyr B2B berson amser llawn sy'n ymroddedig i farchnata cynnwys. Fodd bynnag, mae'r nifer yn disgyn i 13% yn achos y perfformwyr gorau. Er mwyn gweld marchnata cynnwys yn dwyn ffrwyth, mae angen tîm ymroddedig arnoch i gysegru eu hunain.
 4. Wrth gwrs, gallwch allanoli cymorth ar gyfer llenwi'r bwlch yn eich set sgiliau. Creu cynnwys yw’r gweithgaredd marchnata cynnwys sy’n cael ei allanoli fwyaf, gydag 84% o’r ymatebwyr yn debygol o’i roi ar gontract allanol.
 5. O ran dolenni, mae 93% o gynnwys B2B yn y pen draw yn denu dim dolenni allanol.
 6. Mewn dadansoddiad o dros 52,892 o erthyglau B2B gan BuzzSumo, roedd 73.99% o ddarnau cynnwys (hy 39,136 o erthyglau) yn llai na 1000 o eiriau. Fodd bynnag, mae'r rhai rhwng 1000 a 3000 o eiriau yn tueddu i gynhyrchu sgorau bytholwyrdd uwch, ymgysylltiad cymdeithasol, ac ôl-gysylltiadau.
 7. Gallwch chi ychwanegu amrywiaeth trwy greu cynnwys fideo hefyd. Arolwg o dechnoleg Cafwyd hyd i brynwyr B2B Roedd 53% o ymatebwyr yn gweld fideos fel y rhai mwyaf defnyddiol. Maent hefyd yn fwyaf tebygol o'u rhannu.
 8. Yn lle creu sgriptiau fideo o'r dechrau, gallwch chi ail-bwrpasu darnau presennol. Mae'n dacteg eithaf poblogaidd ymhlith marchnatwyr gan ei fod yn arbed amser ac arian.
 9. O ran strategaeth marchnata cynnwys, mae 88% o'r marchnatwyr B2B mwyaf llwyddiannus yn blaenoriaethu anghenion gwybodaeth eu cynulleidfa dros neges gwerthu / hyrwyddo eu sefydliad.
 10. Os ydych yn Cwmni SaaS, mae angen i chi grefftio cynnwys ar gyfer pob cam o daith y cwsmer. Mae angen ichi “ystyried pa gynnwys cyfyngiad twf y gall ei liniaru”, fel Jimmy Daly a'i rhoddodd, a chreu cynnwys 'gwaelod y twndis' i atal gollwng.
 11. Mae'n anodd cael cyfranddaliadau a chysylltiadau cymdeithasol sicr oherwydd creu cynnwys helaeth. Ond y cyfryngau cymdeithasol a gwefan/blog y sefydliad yw'r prif sianeli dosbarthu cynnwys organig. Mae e-bost yn dilyn yn agos.
 12. Mae 46% o farchnatwyr cynnwys B2B sy'n perfformio orau yn dylanwadu ar gysylltiadau dylanwadol/cyfryngol (o'i gymharu â 34% yn gyffredinol) a 63% yn postio gwestai mewn cyhoeddiadau trydydd parti (o'i gymharu â 48%). Rwyf wedi tyfu gwefannau yn bersonol (gan gynnwys TE ac yr un rydych chi'n ei ddarllen) drwy bostiadau gwadd a byddent yn eu hargymell.
 13. Gallwch hefyd roi saethiad i'r dosbarthiad taledig. Fe'i trosolwyd gan 84% o'r ymatebwyr a holwyd gan CMI. Ymhlith y rhai a ddefnyddiodd ddosbarthu taledig, roedd 72% yn defnyddio gwasanaethau cymdeithasol taledig. Felly gallwch chi roi saethiad iddo.
 14. Mae angen i chi briodoli metrigau i fesur llwyddiant eich cynnwys a sicrhau ei fod yn rhoi ROI cadarnhaol. Canfu Siartiau Marchnata hynny Bydd 69% o sefydliadau B2B yn canolbwyntio ar fesur a dadansoddeg yn 2020.
 15. O'r 80% o farchnatwyr B2B sy'n defnyddio metrigau i fesur perfformiad cynnwys, mae 59% yn gwneud gwaith rhagorol neu ragorol yn arddangos ROI.
 16. Os nad ydych eto wedi mesur eich ymdrechion marchnata cynnwys, yna dechreuwch gyda deall y Y 10 metrig Google Analytics mwyaf poblogaidd yma. Gallwch hefyd ddechrau gydag ymgysylltu e-bost gan ei fod ar frig y trac metrigau marchnatwyr B2B.
 17. Er bod dros 40% o sefydliadau B2B yn debygol o fuddsoddi MWY o amser ac arian ar farchnata cynnwys yn 2020, nid maint yw eu prif flaenoriaeth. Bydd 48% o farchnatwyr cynnwys B2B yn canolbwyntio ar ansawdd eu cynulleidfa a throsiadau.
 18. Y newyddion da yw nad oes gan hyd yn oed sefydliadau B2B mawr sy'n llwyddiannus gyda marchnata cynnwys gyllideb o filiwn o ddoleri. Mae 36% o farchnatwyr a arolygwyd yn adrodd am gyllideb flynyddol o lai na $100,000. Daw'r gyllideb flynyddol gyfartalog i $185,000 ar gyfer yr holl ymatebwyr, fodd bynnag, mae'n cymryd tua $272,000 hyd yn oed i sefydliad bach adrodd am lwyddiant marchnata cynnwys.

Marchnata Cynnwys Elît cydweithiodd â Rhythm Graffig i lunio'r ystadegau allweddol o'u herthygl i'r ffeithlun hwn:

ystadegau marchnata cynnwys b2b

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.