Chwilio Marchnata

Y 3 Elfen Allweddol orau i'w Cofio ar gyfer Blogio B2B

Wrth baratoi ar gyfer y Cynhadledd Busnes i Fusnes Profion Marchnata yn Chicago, penderfynais wyngalchu fy sleidiau cyflwyniad i'r lleiafswm. Mae cyflwyniadau gyda thunelli o bwyntiau bwled yn IMHO, ofnadwy ac anaml y bydd ymwelwyr yn cofio unrhyw ran o'r wybodaeth a gyflwynir.

Yn lle, rwyf am ddewis tri thymor a ddylai lynu ym mhennau marchnatwyr o ran B2B blogio. Yn ogystal, rwyf am gymhwyso delweddau cryf fel y byddai pobl yn cofio'r neges.

Arweinyddiaeth Meddwl

Arweinyddiaeth Meddwl

Dewisais lun o Seth Godin. Mae pobl yn parchu Seth oherwydd ei fod yn arweinydd meddwl yn y diwydiannau Marchnata a Hysbysebu. Mae Seth yn nofio yn erbyn y cerrynt ac mae ganddo anrheg am dynnu sylw'n glir at fethiannau'r status quo. Mae'n gwneud i ni feddwl. Mae pawb yn gwerthfawrogi arweinydd meddwl ac mae cael ei gydnabod fel un yn rhagorol i'ch busnes. Mae blog yn gyfrwng perffaith i gael eich cydnabod fel arweinydd meddwl.

Llais

Llais

Nid yw pobl yn hoffi darllen geiriau ar dudalen, maen nhw'n hoffi clywed llais person. Achos pwynt, yr ychydig weledol hon o Jonathan Schwartz, Blogger a Phrif Swyddog Gweithredol Sun Microsystems vs. Samuel J. Palmisano, Cadeirydd y Bwrdd, IBM - edrych ar nifer y tudalennau o ddolenni i'w priod wefannau.

Mewn gwirionedd nid oeddwn yn gwybod pwy oedd Cadeirydd y Bwrdd ar gyfer IBM pan ymchwiliais i hyn.

Ofn

Ofn

Y gair olaf yw ofn. Dyma sy'n atal y mwyafrif o fusnesau rhag cael blog ar waith. Ofn colli rheolaeth ar y brand, ofn sylwadau gwael, ofn pobl yn pwyntio'u bysedd ac yn chwerthin, ofn dweud y gwir. Mae rhai o'r stats yn tynnu sylw at sut mae ofn yn dinistrio gallu rhai brandiau i ddenu darllenwyr a sylw. Mae rhai o'r stats eraill yn pwyntio at gwmnïau sy'n goresgyn eu hofn ac yn rhoi'r cyfan allan yna i bobl ei dreulio ... ac maen nhw'n ennill o'i herwydd.

Nid yw ofn byth yn strategaeth. Dywedodd rhywun wrthyf unwaith na allwch redeg yn gyflym pan fyddwch bob amser yn edrych y tu ôl i chi. Mae gormod o gwmnïau yn ansicr ac yn ofni'r anhysbys. Yr eironi yw y bydd eu hofnau mwyaf yn debygol o ddod yn wir am na wnaethant eu goresgyn.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

4 Sylwadau

 1. doug,
  Mae'r tair eitem y soniasoch amdanyn nhw wedi bod yn bynciau trafod yn fy nghwmni. Y peth doniol yw bod pwynt 1 a 2 yn drafodaethau hawdd. Mae pawb fel arfer ar yr un dudalen ac yn eu derbyn fel rhai gwir. Mae'r 3ydd pwynt, fodd bynnag, wedi bod yn fater sy'n ail-gydio ers amser maith. Mae'n ymddangos bod pobl naill ai'n ei gael neu dydyn nhw ddim. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y mae pwnc sylwadau gwael wedi codi fel rheswm i beidio â gwneud rhyw fath o gyfryngau cymdeithasol. Mae hyd yn oed yn mynd cyn belled ag ofn cystadleuydd yn ein difrodi trwy bostio celwyddau * ochenaid *. Mae'r frwydr yn parhau.

  Jeff

  1. Jeff,

   Y newyddion da yw nad oes rheol benodol ar fonitro sylwadau ar flog busnes b2b. Mae mor syml â sefydlu 'rheol braf' lle mae'r holl sylwadau'n cael eu cymedroli ac yn golygu bod sylwadau'n cael eu hanwybyddu neu eu hateb yn bersonol. Mae gen i dros 3,000 o sylwadau ar fy mlog a dim ond 2 berson sydd wedi gorfod ysgrifennu yn ôl a dweud wrthyn nhw na fyddwn yn postio eu sylw.

   Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i bobl ymlaen llaw - blog busnes yw hwn i agor cyfathrebu i'ch cwsmeriaid a dod o hyd i atebion - nid fforwm agored i glymu'r cwmni. Yn ogystal, os yw'r rhain yn gwsmeriaid cynhyrfus, efallai y bydd y cyfle i'w hysgrifennu'n ôl yn bersonol a'u helpu i fentro eu troi o gwmpas!

   Mae cymedroli'n nodwedd wych o bron pob platfform blogio. Gyda blog B2B, byddwn i'n mynnu hynny!

   Yn eironig, y broblem gyda negyddoldeb mewn busnes yw nad yw pobl yn gweld busnesau fel 'pobl'. Anaml y byddai rhywun yn siarad â pherson yn y ffordd y byddent yn ysgrifennu busnes. Rwy'n siarad o brofiad ... byddaf yn slamio busnes pan fyddaf yn llenwi eu ffurflen 'cysylltu â ni', ond pan fyddaf yn dod ar y ffôn gyda nhw rwy'n gwybod nad bai'r person yn y pen arall fel rheol ac rwy'n ei arlliwio .

   Mae cael blog yn rhoi person i gwsmeriaid weld a dod i adnabod - gan leihau'r risg y byddant yn cychwyn rhyfel ar-lein.

   Pob Lwc!
   Doug

 2. doug,
  Diolch am yr ymateb. Rydych chi'n codi pwynt da. Rwy’n tueddu i danysgrifio i ysgol cyfryngau cymdeithasol “sylwadau heb eu cymedroli”. Rwy'n teimlo ei fod yn rhoi rhywfaint o rymuso i ddarllenydd / defnyddiwr y darn cyfryngau. Mae hyn, heb os, yn cyfrannu at beth o'r ofn o fewn fy nghwmni. Efallai y dylwn feddalu fy null gweithredu ychydig.

  Jeff

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.