10 Awgrymiadau Proffil LinkedIn ar gyfer Eich Llwyddiant Rhwydweithio

tip linkedin

Mae'r ffeithlun hwn o SalesforLife yn canolbwyntio ar sut y gellir optimeiddio proffil LinkedIn i'w werthu. Wel, yn fy marn i, dylid optimeiddio pob proffil LinkedIn i'w werthu ... fel arall pam ydych chi ar LinkedIn? Mae eich gwerth yn eich proffesiwn yr un mor werthfawr â'ch rhwydwaith proffesiynol.

Wedi dweud hynny, rwy'n credu bod llawer o bobl yn gwneud difrod trwy naill ai gam-drin y platfform neu beidio optimeiddio eu proffil LinkedIn. Un arfer yr hoffwn ei stopio mewn gwirionedd yw ceisio cysylltu â phobl nad ydych yn eu hadnabod. Rwy'n cydnabod eich bod am dyfu'ch rhwydwaith, ond nid gwahoddiad gwag yw'r ffordd o wneud hynny. Cysylltu â mi trwy'r cyfryngau cymdeithasol, cael sgwrs i fynd, gadewch imi wybod pam y gallai cysylltiad â chi fod o werth - a byddaf yn fwyaf tebygol o gysylltu!

Ni ddylai eich proffil LinkedIn fod yn ailddechrau i chi - nid yw'n ymwneud â'ch cyflawniadau nac â sut y gwnaethoch chi falu cwota. Yn lle hynny, dylai fod yn canolbwyntio ar y cwsmer, gan ganolbwyntio ar ba werth y gallwch ei gynnig i ddarpar ragolygon a phrynwyr. Atebwch y cwestiwn hwn: sut alla i helpu fy mhrynwyr? Dyma sut i grefft y proffil LinkedIn perffaith ar gyfer Gwerthu Cymdeithasol.

Sut i Optimeiddio'ch Proffil LinkedIn

  1. Llun Go Iawn – Dydw i ddim yn cysylltu â chartwnau na delweddau gwag. Eich wyneb yw'r nodwedd fwyaf adnabyddadwy sydd gennych, rhowch ef ar-lein. Dwi'n foi llwydo, hen, tew… dwi dal yn rhoi fy llun arlein. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cael gwych Llun proffil Linkedin (a pham maen nhw'n gweithio!).
  2. Eich Pennawd - Nid yw teitl swydd yn darparu'r gwerth rydych chi'n dod ag eraill. Peidiwch â mynd dros ben llestri a pheidiwch â gosod bod yn filiwnydd.
  3. Cyhoeddi Cynnwys - Darparu cynnwys perthnasol i ymwelwyr lle gallant nodi eich arbenigedd yn eich diwydiant.
  4. Pwyleg Eich Crynodeb - Cydiodd eich pennawd eu sylw, nawr mae'n bryd darparu rhywfaint o liw a galwad wych i weithredu.
  5. Rhannu Cynnwys Gweledol - Wrth i ymwelwyr sganio'ch tudalen, darparwch rywfaint o gynnwys gweledol sy'n drawiadol ac sy'n gwahaniaethu'ch proffil oddi wrth eraill.
  6. Profiad gyda'r Canlyniadau - Nid yw eich hanes gwaith o bwys bron cymaint â'r canlyniadau a gyflawnwyd gennych yn y swyddi hynny.
  7. Cymeradwyaethau - Er eu bod yn cael eu gorddefnyddio a'u tanbrisio, nid yw proffil heb unrhyw ardystiadau yn fachog yn weledol. Mynnwch eich un chi!
  8. Argymhellion - Yn wahanol i arnodiadau, mae cydweithiwr sy'n cymryd yr amser i lunio argymhelliad haeddiannol yn hynod werthfawr.
  9. Ychwanegu Cyhoeddiad - Ydych chi'n rhannu ac ysgrifennu mewn man arall? Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu'r adrannau hynny at eich proffil LinkedIn fel y gall ymwelwyr gael adnabod eich arbenigedd.
  10. Anrhydeddau a Gwobrau - Rydyn ni'n byw mewn byd lle mae eich cyfranogiad cymdeithasol a dinesig yn ffactor pwysig wrth benderfynu pa fath o berson ydych chi. Os ydych chi wedi cael eich cydnabod, rhannwch ef.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eich proffil fel y gwelir gan y cyhoedd a thrwy gysylltiadau fel y gallwch wella a gwneud y gorau o'ch proffil. Ar yr ochr dde, mae LinkedIn hyd yn oed yn darparu mesurydd o gryfder eich proffil ... defnyddiwch ef! Byddwn hefyd yn argymell uwchraddio i danysgrifiad taledig i LinkedIn. Ar wahân i wahaniaethu rhwng eich proffil a chynyddu ei welededd, mae'n darparu offer gwych ar gyfer nodi pwy sy'n edrych ar eich proffil a sut y gallwch chi gysylltu ag eraill.

Awgrymiadau Proffil LinkedIn

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.