Awgrymiadau o Safleoedd Trosi Uchel

Cyfraddau Trosi Uchel

Nid oes unrhyw beth mwy siomedig na chael ymgyrch hysbysebu â thâl lwyddiannus a yrrodd dunelli o draffig i'ch gwefan ond a arweiniodd at drawsnewidiadau isel. Yn anffodus, mae llawer o farchnatwyr digidol wedi profi hyn, ac mae'r ateb yr un peth: optimeiddio'ch gwefan gyda chynnwys sy'n trosi'n uchel. Yn y diwedd, y rhan anoddaf yw peidio â chael y person at y drws, mae'n eu cael y tu mewn. 

Ar ôl gweithio gyda channoedd o wefannau, rydym wedi dod ar draws yr awgrymiadau a'r triciau canlynol sy'n arwain at gyfraddau trosi uchel. Ond, cyn plymio i'r dos a pheidio â gwneud, mae'n bwysig yn gyntaf diffinio'r hyn rydyn ni'n ei olygu pan rydyn ni'n dweud trosi.

Cyfraddau Trosi Marchnatwyr Digidol

Mae'r term “trosi” yn eithaf amwys. Mae gan farchnatwyr lawer o wahanol fathau o drawsnewidiadau y mae angen iddynt gadw golwg arnynt. Dyma ychydig o'r pwysicaf i farchnatwyr digidol.

 • Trosi ymwelwyr yn danysgrifwyr - Efallai y bydd hi'n anodd i chi gredu, ond gall fod yn haws cael pobl newydd sbon i ymweld â'ch gwefan na nifer y bobl sy'n cael eu trosi.
  Problem: Mae pobl yn wyliadwrus i ddosbarthu eu cyfeiriadau e-bost oherwydd nad ydyn nhw am gael eu sbamio.
 • Trosi ymwelwyr yn siopwyr - Mae cael ymwelwyr i dynnu'r sbardun a throsglwyddo ei gerdyn credyd yn un o'r trawsnewidiadau anoddaf i'w gyflawni, ond gyda'r offer cywir, mae cwmnïau craff yn ei wneud yn ddyddiol.
  Problem: Oni bai bod eich cynnyrch yn un-o-fath mewn gwirionedd, mae'n debygol y bydd gennych chi rywfaint o gystadleuaeth, felly mae'n hynod bwysig eich bod chi'n gwneud y profiad talu orau, fel nad yw pobl yn gollwng cyn cwblhau'r pryniant.
 • Trosi ymwelwyr un-amser yn gefnogwyr ffyddlon sy'n dychwelyd - Er mwyn cael cwsmeriaid i ailgysylltu â'ch cynnwys, mae'n hanfodol eich bod yn cael eu cyfeiriad e-bost ar gyfer cyfathrebu parhaus a hyrwyddiadau yn y dyfodol.
  Problem: Nid yw cwsmeriaid mor deyrngar ag yr arferent fod. Gyda chymaint o opsiynau ar gael wrth glicio botwm, mae'n anoddach i gwmnïau eu cadw.

Datrysiad: Cynnwys gyda Chyfraddau Trosi Uchel

Nid yw pob gobaith yn cael ei golli. Er mwyn cynyddu cyfraddau trosi eich gwefan, rydym wedi llunio rhestr o'r ffyrdd mwyaf llwyddiannus yr ydym wedi gweld safleoedd yn eu defnyddio er mwyn cynyddu cyfraddau trosi.

Popups wedi'u Personoli

Popups wedi'u Personoli

Nid yw pawb yn cael eu creu yn gyfartal ac ni ddylai'r negeseuon a dderbyniant chwaith. Mewn gwirionedd, a oeddech chi'n gwybod bod gan un rhifyn cylchgrawn fwy nag un clawr? Mae dibynnu ar ble rydych chi'n byw yn penderfynu pa orchudd rydych chi'n ei weld.
Gall siop eFasnach, er enghraifft, bersonoli ei negeseuon yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys y canlynol:

 • Os yw'r ymwelydd yn dod o California, yna cynigiwch 20% i ffwrdd ar ddillad nofio.
 • Os yw'r ymwelydd yn segur ar dudalen X am ddwy eiliad, yna dangoswch neges yn gofyn a oes angen cymorth ar yr unigolyn.
 • Os mai hwn yw'r tro cyntaf i'r ymwelydd ar y wefan, yna dangoswch arolwg iddynt a fydd yn eu helpu i ddod o hyd i'r hyn y maent yn edrych amdano.
 • Os yw'r ymwelydd yn defnyddio dyfais iOS, yna dangoswch naidlen iddynt yn eu cyfarwyddo i lawrlwytho'r ap yn siop iOS.
 • Os yw'r defnyddiwr yn ymweld â'ch gwefan rhwng hanner dydd a 4pm ac wedi'i leoli o fewn 50 milltir, yna cynigwch gwpon iddo ef neu iddi hi i ginio.

Cynnwys Rhyngweithiol

Cynnwys rhyngweithiol

Mae gan gynnwys rhyngweithiol gyfradd ymgysylltu lawer uwch na chynnwys statig yn amlwg, felly mae defnyddio fformatau rhyngweithiol sy'n arwain defnyddwyr i weithredu yn offeryn perffaith ar gyfer trawsnewidiadau cyn belled â'ch bod yn gosod galwad i weithredu yn rhywle.

Cwisiau a Pholau

Cwisiau a Pholau

Mae'r rhain yn wych am nifer o resymau gan gynnwys: Gofynnwch i ddefnyddwyr ddarparu eu cyfeiriadau e-bost er mwyn gweld canlyniadau. Rhowch ffurflen arweiniol ar y diwedd yn gofyn i bobl sy'n cymryd cwis gofrestru ar gyfer argymhellion wedi'u personoli ar sail eu canlyniadau unigryw.

Chatbots

Chatbots

Mae'r rhain yn rhoi cyfle unigryw i gwmnïau gynnig personoli a chymorth 24/7. Nid oes angen colli trosiadau posib mwyach oherwydd ni allai ymwelwyr ddod o hyd i'r gefnogaeth neu'r cymorth sydd eu hangen. Gofynnwch i ddefnyddwyr newydd a oes angen help arnynt i ddod o hyd i unrhyw beth, yna gofynnwch gyfres o gwestiynau sy'n caniatáu ichi gynnig argymhellion wedi'u personoli. Mae ychwanegu ffurflen arweiniol, yn caniatáu i'r ymwelydd adael ei wybodaeth, fel y gallwch fynd yn ôl ato ef neu hi cyn gynted â phosibl.

Sut i Darganfod Cyfradd Trosi Eich Gwefan

Nid yw cyfrifo'ch cyfradd trosi mor frawychus ag y mae'n ymddangos. Mae'n syml gyda rhaglen olrhain fel Google Analytics. Neu, pe byddai'n well gennych ei wneud â llaw, mae yna gyfrifiad adnabyddus, sydd wedi hen ennill ei blwyf. Yn gyntaf, mae angen i chi wybod faint o bobl yr ymwelodd â nhw a faint o bobl a drosodd. Yn syml, rhannwch nifer y bobl a drosodd â chyfanswm yr ymwelwyr gwefan, yna lluoswch y canlyniadau â 100.

Os oes gennych chi sawl cyfle trosi fel lawrlwytho e-lyfr, cofrestru ar gyfer gweminar, cofrestru i'r platfform, ac ati, yna dylech chi gyfrifo'r metrig hwn yn y ffyrdd canlynol:

 • Cyfrifwch bob trosiad ar wahân gan ddefnyddio dim ond y sesiynau o'r tudalennau lle mae'r cynnig wedi'i restru.
 • Cyfuno a chyfrifo'r holl drawsnewidiadau gan ddefnyddio'r holl sesiynau ar gyfer y wefan.

Sut Ydych Chi Yn Cymharu?

Er bod y niferoedd yn amrywio fesul diwydiant, mae yna ffyrdd o hyd i feincnodi'ch un chi.

Canfu astudiaeth ddiweddar fod y gyfradd trosi ar gyfartaledd ar draws diwydiannau yn amrywio rhwng 2.35% a 5.31%.

Geckoboard, Cyfradd Trosi Gwefan

Gyda'r math cywir o gynnwys a'r galw cywir i weithredu ar yr adeg iawn, gall marchnatwyr wella cyfraddau trosi yn ddramatig heb ormod o ymdrech. Mae yna lwyfannau hawdd eu defnyddio gyda gosodiad un cam trwy ategion fel FORTVISION.com.

Am FORTVISION

addasiadau fortvision

Mae FORTVISION yn caniatáu i ddefnyddwyr ddenu, ymgysylltu, a chadw ymwelwyr â chynnwys rhyngweithiol, i gyd wrth gasglu pwyntiau data beirniadol. Enillwch fewnwelediadau manwl a gweithredadwy fel bod eich busnes wedi'i rymuso i gyflwyno'r neges gywir ar yr adeg iawn i'r person iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.