Bod yn Bersonol mewn Byd Gorlawn

Yn y gofod manwerthu cystadleuol heddiw, mae pethau wedi'u personoli yn gwahaniaethu brandiau yn y frwydr i ddal sylw defnyddwyr. Mae cwmnïau ar draws y diwydiant yn ymdrechu i ddarparu profiad cofiadwy, personol i gwsmeriaid i adeiladu teyrngarwch a gwella gwerthiant yn y pen draw - ond mae'n haws dweud na gwneud. Mae creu'r math hwn o brofiad yn gofyn am yr offer i ddysgu am eich cwsmeriaid, meithrin perthnasoedd a gwybod pa fath o gynigion y bydd ganddyn nhw ddiddordeb ynddynt, a phryd. Yr hyn sydd yr un mor bwysig yw gwybod