Mae Cynllun Mabwysiadu Fideo Ar Alw sy'n Seiliedig ar Hysbysebu (AVOD) Netflix yn Pwyntio at Duedd Ehangach ar draws Gwasanaethau Ffrydio

Mae mwy na 200,000 o danysgrifwyr wedi gadael Netflix yn ystod chwarter cyntaf 2022. Mae ei refeniw yn gostwng, ac mae'r cwmni'n colli gweithwyr i wneud iawn. Mae hyn i gyd yn digwydd ar adeg pan mae llwyfannau Teledu Cydgyfeiriedig (CTV) yn mwynhau poblogrwydd heb ei ail ymhlith y cyhoedd yn America a gwylwyr rhyngwladol, tuedd sy'n ymddangos yn sefydlog ac yn debygol o ddangos twf. Mae trafferthion Netflix, a sut y cyrhaeddodd y pwynt hwn, yn hir arall