A allai Snap fod y Cam Nesaf yn Nhaith Eich Prynwr?

Mewn sawl ffordd, mae hyn i gyd yn dibynnu ar bwy yw'ch cwsmer a beth yw ei daith. Mae pawb yn gwybod am Snapchat ar y pwynt hwn, iawn? Unrhyw un yn dal yn y tywyllwch ar yr un hon? Os felly, dyma’r cyfan sydd angen i chi ei wybod… Mae'n un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd ymhlith pobl ifanc 16 - 25 oed, mae'n werth sïon $ 5 biliwn, ac mae'n teimlo fel nad oes unrhyw un yn gwneud arian ohono. Nawr, rhan o