Dyfodol Martech

Trafodwyd a daliwyd technoleg bresennol a dyfodol Technoleg Marchnata yng Nghynhadledd gyntaf Martech yn Boston. Roedd yn ddigwyddiad a werthwyd allan a ddaeth ag arweinwyr meddwl amrywiol ym myd Martech ynghyd. O flaen llaw, cefais gyfle i gysylltu â chadeirydd y gynhadledd, Scott Brinker, i drafod esblygiad y diwydiant a sut mae rôl y Prif Dechnolegydd Marchnata wedi dod yn rôl hanfodol o fewn sefydliadau marchnata ledled y byd. Yn ein sgwrs, Scott