Canllaw Cynhwysfawr i Ddefnyddio Llywiwr Gwerthu LinkedIn

Mae LinkedIn wedi chwyldroi’r ffordd y mae busnesau’n cysylltu â’i gilydd. Manteisiwch i'r eithaf ar y platfform hwn trwy ddefnyddio ei offeryn Sales Navigator. Mae busnesau heddiw, waeth pa mor fawr neu fach, yn dibynnu ar LinkedIn am logi pobl ledled y byd. Gyda dros 720 miliwn o ddefnyddwyr, mae'r platfform hwn yn tyfu bob dydd o ran maint a gwerth. Ar wahân i recriwtio, mae LinkedIn bellach yn brif flaenoriaeth i farchnatwyr sy'n dymuno camu i fyny eu gêm marchnata digidol. Gan ddechrau gyda