Ystadegau Defnydd Rhyngrwyd 2021: Nid yw'r Data byth yn Cysgu 8.0

Mewn byd sy'n cael ei ddigido fwyfwy, wedi'i waethygu gan ymddangosiad COVID-19, mae'r blynyddoedd hyn wedi cyflwyno cyfnod newydd lle mae technoleg a data yn chwarae rhan fwy a hanfodol yn ein bywydau bob dydd. I unrhyw farchnatwr neu fusnes allan yna, mae un peth yn sicr: heb os, mae dylanwad y defnydd o ddata yn ein hamgylchedd digidol modern wedi cynyddu gan ein bod ynghanol trwchus ein pandemig presennol. Rhwng cwarantîn a chloi swyddfeydd yn eang,