Sut i Ddod o Hyd i Sianeli Marchnata Newydd

“Roedd yn lle cŵl iawn i gymdeithasu nes i bawb arall ddechrau mynd yno.” Mae hon yn gŵyn gyffredin ymysg hipsters. Mae marchnatwyr yn rhannu eu rhwystredigaeth; hynny yw, os ydych chi'n disodli'r gair “cŵl” gyda'r gair “proffidiol.” Gall sianel farchnata wych golli ei llewyrch dros amser. Mae hysbysebwyr newydd yn tynnu sylw oddi wrth eich neges. Mae costau cynyddol yn gwneud y buddsoddiad yn llai proffidiol. Mae defnyddwyr rheolaidd yn diflasu ac yn symud ymlaen i borfeydd mwy gwyrdd. I gadw

Marchnata Cynnwys Ffurf Hir

Mae'n ymddangos bod cymdeithas a bywyd yn gyffredinol yn symud ar gyflymder ysgafn; dal i fyny neu golli allan yw'r arwyddair i lawer o fusnesau. Mewn gwirionedd, mae bywyd yn y lôn gyflym wedi cymryd ystyr hollol newydd gyda chyflwyniad gwefannau sy'n bodoli i rannu cynnwys ffurf fer - dim ond cwpl, enghreifftiau poblogaidd, yw Vine, Twitter a BuzzFeed. Oherwydd hyn, mae llawer o frandiau wedi symud eu ffocws i ddarparu gwybodaeth sydd ei hangen ar eu cwsmeriaid mewn pytiau byr

Y Tuedd Infograffig Ryngweithiol

Trwy gydol yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ffeithluniau wedi bod ym mhobman ac am reswm da. Mae ystadegau yn aml yn angenrheidiol i ychwanegu hygrededd, ac mae ffeithluniau yn ei gwneud hi'n hawdd chwalu data a allai fod wedi bod yn feichus iawn i ddarllenydd cyffredin fel arall. Trwy gyflogi ffeithluniau, daw data yn addysgiadol a hyd yn oed yn hwyl i'w ddarllen. Esblygiad Infograffig Gan fod 2013 ar fin dod i ben, mae ffeithluniau unwaith eto yn newid sut mae pobl yn treulio gwybodaeth. Nawr, nid yw ffeithluniau