Sut i ostwng eich cost caffael cwsmer ar gyfer yr uchafswm ROI

Pan rydych chi newydd ddechrau busnes, mae'n demtasiwn denu cleientiaid ym mha bynnag ffordd y gallwch chi, waeth beth yw'r gost, yr amser neu'r egni. Fodd bynnag, wrth i chi ddysgu a thyfu byddwch yn sylweddoli bod cydbwyso cost gyffredinol caffael cwsmeriaid â ROI yn hanfodol. I wneud hynny, bydd angen i chi wybod eich cost caffael cwsmer (CAC). Sut i Gyfrifo Cost Caffael Cwsmer Er mwyn cyfrifo CAC, mae angen i chi rannu'r holl werthiannau a