Pam nad yw Gwefannau RFP yn Gweithio

Fel asiantaeth ddigidol mewn busnes er 1996, rydym wedi cael cyfle i greu cannoedd o wefannau corfforaethol ac nid er elw. Rydyn ni wedi dysgu digon ar hyd y ffordd ac wedi cael ein proses i lawr i beiriant sydd ag olew da. Mae ein proses yn dechrau gyda glasbrint gwefan, sy'n ein galluogi i wneud rhywfaint o waith paratoi cychwynnol a morthwylio manylion gyda'r cleient cyn i ni fynd yn rhy bell i lawr y ffordd o ddyfynnu a dylunio. Er gwaethaf y ffaith bod

Gosodwch Eich Proffiliau Am Ddim: Dadgysylltwch Eich Cyfrif Twitter

Byddaf yn cyfaddef ... cynhesodd y cyhoeddiad diweddar am y chwalfa rhwng Twitter a LinkedIn fy nghalon. Ni fydd pobl bellach yn gallu ffrwydro eu diweddariadau Twitter yn LinkedIn yn ddifeddwl heb orfod mewngofnodi ac ymgysylltu. Er fy mod yn gwybod bod eraill yn rhannu fy nglyn, beth yw manteision ac anfanteision croes-gysylltu eich cyfrif Twitter â rhwydweithiau eraill? Gan fod Facebook yn dal i ganiatáu’r arfer hwn, mae’n dal i ddigwydd. Tra ei fod yn gyrru cnau i mi, byddaf yn cyfaddef

5 practis ffôn busnes sy'n niweidio'ch brand

Mae rhedeg busnes bach yn anodd ac yn straen. Rydych chi bob amser yn gwisgo hetiau lluosog, yn cynnau tanau, ac yn ceisio gwneud i bob doler ymestyn cyn belled ag y bo modd. Rydych chi'n canolbwyntio ar eich gwefan, eich cyllid, eich gweithwyr, eich cwsmeriaid a'ch brand ac yn gobeithio y gallwch chi wneud penderfyniadau da bob tro. Yn anffodus, gyda'r holl gyfeiriadau mae perchnogion busnesau bach yn cael eu tynnu, gall fod yn anodd rhoi digon o amser a sylw i frandio. Fodd bynnag,

Sut i gael syniadau blog gan ddefnyddio Google

Fel y gwyddoch efallai, mae blogio yn weithgaredd marchnata cynnwys gwych a gall arwain at well safleoedd peiriannau chwilio, hygrededd cryfach, a phresenoldeb gwell ar y cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, un o'r agweddau anoddaf ar flogio yw cael syniadau. Gall syniadau blog ddod o lawer o ffynonellau, gan gynnwys rhyngweithio â chwsmeriaid, digwyddiadau cyfredol, a newyddion y diwydiant. Fodd bynnag, ffordd wych arall o gael syniadau blog yw defnyddio nodwedd canlyniadau gwib newydd Google yn unig. Y ffordd i

Cynyddu cynhyrchiant e-bost gyda'r modd all-lein

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n fy adnabod yn ymwybodol o fy nghariad cariad â Mewnflwch Zero. Wedi'i wneud yn boblogaidd gyntaf gan Merlin Mann, mae Mewnflwch Zero yn ddull o reoli'ch e-bost a chadw'ch blwch derbyn yn wag. Mae'n system cynhyrchiant e-bost wych. Rydw i wedi mynd â'r cysyniadau, eu distyllu ychydig ymhellach, ac ychwanegu ychydig o droadau newydd. Rwyf hefyd yn dysgu sesiynau addysgol ar gynhyrchiant e-bost yn rheolaidd. Er fy mod i'n ffan mawr, nid pawb