MQLs Are Passé - Ydych chi'n Cynhyrchu MQMs?

Y MQM yw'r arian marchnata newydd. Mae cyfarfodydd â chymhwyster marchnata (MQM) gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn gyrru'r cylch gwerthu yn gyflymach ac yn cynyddu'r biblinell refeniw yn well. Os nad ydych yn digideiddio milltir olaf eich ymgyrchoedd marchnata sy'n arwain at fwy o enillion gan gwsmeriaid, mae'n bryd ystyried yr arloesedd marchnata diweddaraf. Rydym wedi hen newid i newid gêm o fyd MQLs i fyd lle mae arweinwyr parod ar gyfer sgwrs yn brif arian marchnata. Mae'r

Jifflenow: Sut mae'r Llwyfan Awtomeiddio Cyfarfod hwn yn Effeithio ar ROI Digwyddiad

Mae mwyafrif o fentrau mawr yn buddsoddi'n sylweddol mewn digwyddiadau corfforaethol, cynadleddau a chanolfannau briffio gyda'r disgwyliad i gyflymu twf busnes. Dros y blynyddoedd, mae'r diwydiant digwyddiadau wedi arbrofi gyda modelau a dulliau amrywiol i briodoli gwerth i'r gwariant hwn. Yr arweiniadau mwyaf trac a gynhyrchir, argraffiadau cyfryngau cymdeithasol, ac arolygon mynychwyr i ddeall effaith digwyddiadau ar ymwybyddiaeth brand. Fodd bynnag, mae cyfarfodydd yn rhan sylfaenol o wneud busnes. Er mwyn llwyddo, rhaid i fusnesau gynnal strategol

Metrigau Digwyddiad Allweddol Dylai pob Gweithrediaeth Olrhain

Mae marchnatwr profiadol yn deall y buddion a ddaw o ddigwyddiadau. Yn benodol, yn y gofod B2B, mae digwyddiadau'n cynhyrchu mwy o arweinwyr na mentrau marchnata eraill. Yn anffodus, nid yw'r mwyafrif o arweinwyr yn troi'n werthiannau, gan adael her i farchnatwyr ddatgelu DPAau ychwanegol i brofi gwerth buddsoddi mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Yn hytrach na chanolbwyntio'n llwyr ar dennyn, mae angen i farchnatwyr ystyried y metrigau sy'n egluro sut y derbyniwyd y digwyddiad gan ddarpar gwsmeriaid, cwsmeriaid cyfredol, dadansoddwyr a