Yr hyn y mae angen i farchnatwyr ei wybod am Amddiffyn Eiddo Deallusol

Wrth i farchnata - a phob gweithgaredd busnes arall - ddod yn fwyfwy dibynnol ar dechnoleg, mae amddiffyn eiddo deallusol wedi dod yn brif flaenoriaeth i gwmnïau llwyddiannus. Dyna pam y mae'n rhaid i bob tîm marchnata ddeall hanfodion cyfraith eiddo deallusol. Beth yw eiddo deallusol? Mae system gyfreithiol America yn darparu rhai hawliau ac amddiffyniadau i berchnogion eiddo. Mae'r hawliau a'r amddiffyniadau hyn hyd yn oed yn ymestyn y tu hwnt i'n ffiniau trwy gytundebau masnach. Gall eiddo deallusol fod yn unrhyw gynnyrch o'r meddwl