StoreConnect: Ateb eFasnach Brodorol Salesforce ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

Er mai e-fasnach fu'r dyfodol erioed, mae bellach yn bwysicach nag erioed. Mae'r byd wedi newid i fod yn lle o ansicrwydd, gofal, a phellter cymdeithasol, gan bwysleisio llawer o fanteision eFasnach i fusnesau a defnyddwyr. Mae e-fasnach fyd-eang wedi bod yn tyfu bob blwyddyn ers ei sefydlu. Oherwydd bod prynu ar-lein yn haws ac yn fwy cyfleus na siopa mewn siop go iawn. Mae enghreifftiau o sut mae eFasnach yn ail-lunio a gwella'r sector yn cynnwys Amazon a Flipkart.