Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a Busnesau Bach

Mae Facebook, LinkedIn a Twitter i gyd wedi paratoi eu cynigion hysbysebu. A yw busnesau bach yn neidio ar y bandwagon hysbysebu cyfryngau cymdeithasol? Dyna oedd un o'r pynciau a archwiliwyd gennym yn yr arolwg marchnata rhyngrwyd eleni.

Rhagfynegiadau Marchnata ar gyfer 2016

Unwaith y flwyddyn rwy'n torri allan yr hen bêl grisial ac yn rhannu ychydig o ragfynegiadau marchnata ar dueddiadau a fydd yn bwysig i fusnesau bach yn fy marn i. Y llynedd, rhagfynegais yn gywir y cynnydd mewn hysbysebu cymdeithasol, rôl estynedig cynnwys fel offeryn SEO a'r ffaith na fyddai dyluniad ymatebol symudol yn ddewisol mwyach. Gallwch ddarllen fy holl ragfynegiadau marchnata yn 2015 a gweld pa mor agos oeddwn i. Yna darllenwch ymlaen i

Taflen Waith: Marchnata Mewnol Wedi'i Wneud yn Syml

Dim ond pan feddyliwch fod gennych handlen ar y stwff marchnata rhyngrwyd hwn, mae gwefr newydd yn dod i'r wyneb. Ar hyn o bryd, mae Inbound Marketing yn gwneud y rowndiau. Mae pawb yn siarad amdano, ond beth ydyw, sut mae cychwyn arni, a pha offer sydd eu hangen arnoch chi? Mae marchnata i mewn yn dechrau gyda gwybodaeth am ddim, a gynigir trwy sianeli cymdeithasol, chwilio, neu hysbysebu â thâl. Yr amcan yw tanio chwilfrydedd gobaith a'u cael i fasnachu eu

Cyfryngau Cymdeithasol: Byd o Posibiliadau i Fusnesau Bach

Ddeng mlynedd yn ôl, roedd opsiynau marchnata ar gyfer perchnogion busnesau bach yn weddol gyfyngedig. Roedd cyfryngau traddodiadol fel radio, teledu a hyd yn oed y mwyafrif o hysbysebion print ychydig yn rhy ddrud i fusnesau bach. Yna daeth y rhyngrwyd. Mae marchnata e-bost, cyfryngau cymdeithasol, blogiau a geiriau ad yn cynnig cyfle i berchnogion busnesau bach gael eu neges allan. Yn sydyn, fe allech chi greu'r rhith, roedd eich cwmni'n llawer mwy gyda chymorth gwefan wych a chymdeithasol gref

Aeddfedu Cyfryngau Cymdeithasol

Drigain mlynedd yn ôl wrth i deledu ddod i'r amlwg yn yr olygfa, roedd hysbysebion teledu yn debyg i hysbysebion radio. Roeddent yn cynnwys yn bennaf dyn traw yn sefyll o flaen camera, yn disgrifio cynnyrch, yn debyg iawn i'r ffordd y byddai ar y radio. Yr unig wahaniaeth oedd y gallech ei weld yn dal y cynnyrch. Wrth i'r teledu aeddfedu, gwnaeth yr hysbysebu hefyd. Wrth i farchnatwyr ddysgu pŵer y cyfrwng gweledol fe wnaethant greu hysbysebion i ennyn emosiynau, roedd rhai yn ddoniol, ac eraill