Hei DAN: Sut y gallai Llais i CRM gryfhau'ch Perthynas Gwerthu a'ch Cadw'n Sane

Mae yna ormod o gyfarfodydd i'w pacio yn eich diwrnod a dim digon o amser i gofnodi'r pwyntiau cyffwrdd gwerthfawr hynny. Roedd hyd yn oed timau cyn-bandemig, gwerthu a marchnata fel arfer yn cael dros 9 cyfarfod allanol y dydd ac erbyn hyn mae dillad gwely gweithio o bell a hybrid ar gyfer y cyfeintiau rhithwir cyfarfodydd tymor hwy yn codi i'r entrychion. Mae cadw cofnod cywir o'r cyfarfodydd hyn i sicrhau bod perthnasoedd yn cael eu meithrin ac na chollir data cyswllt gwerthfawr wedi dod yn