5 Ffordd Gall Eich Calendr Digwyddiad Wella SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn frwydr ddiddiwedd. Ar un llaw, mae gennych farchnatwyr sy'n ceisio optimeiddio eu tudalennau gwe i wella lleoliad mewn safleoedd peiriannau chwilio. Ar y llaw arall, mae gennych gewri peiriannau chwilio (fel Google) yn newid eu algorithmau yn barhaus i ddarparu ar gyfer metrigau newydd, anhysbys a gwneud gwe well, mwy mordwyol a phersonol. Mae rhai o'r ffyrdd gorau o wneud y gorau o'ch safle chwilio yn cynnwys cynyddu nifer y tudalennau unigol a