Y Tir Addawol: Marchnata Proffidiol a Chynaliadwy ROI Just Ahead

Croeso i'r hyn y mae technolegwyr marchnata yn ei alw'n Cyfnod Profiad y Cwsmer. Erbyn 2016, mae 89% o gwmnïau yn disgwyl cystadlu ar sail profiad y cwsmer, o'i gymharu â 36% bedair blynedd yn ôl. Ffynhonnell: Gartner Wrth i ymddygiad a thechnolegau defnyddwyr barhau i esblygu, mae angen i'ch strategaethau marchnata cynnwys alinio â thaith y cwsmer. Bellach mae cynnwys llwyddiannus yn cael ei yrru gan brofiadau - pryd, ble a sut mae cwsmeriaid ei eisiau. Profiad cadarnhaol ym mhob sianel farchnata yw