Marchnatwyr Cynnwys: Stopio Gwerthu + Dechrau Gwrando

Nid yw'n dasg hawdd meddwl am gynnwys y mae pobl eisiau ei ddarllen mewn gwirionedd, yn enwedig gan fod cynnwys yn un maes lle mae ansawdd bob amser yn drech na maint. Gyda defnyddwyr yn cael gormod o gynnwys bob dydd, sut allwch chi wneud i'ch un chi sefyll allan uwchlaw'r gweddill? Bydd cymryd yr amser i wrando ar eich cwsmeriaid yn eich helpu i greu cynnwys sy'n atseinio gyda nhw. Tra bod 26% o farchnatwyr yn defnyddio adborth cwsmeriaid i bennu cynnwys

Dyma Sut i Optimeiddio'ch Blog ar gyfer Marchnata Cynnwys

Ni waeth pa fath o gynnwys rydych chi'n ei greu, dylai eich blog fod yn ganolbwynt canolog ar gyfer marchnata cynnwys popeth. Ond sut ydych chi'n sicrhau bod y system nerfol ganolog wedi'i sefydlu ar gyfer llwyddiant? Yn ffodus, mae yna rai newidiadau syml a fydd yn chwyddo'r dosbarthiad ac yn sicrhau bod eich dilynwyr yn gwybod yn union beth maen nhw i fod i'w wneud nesaf. Mae'n ddiogel dweud heddiw bod pobl yn hoffi lluniau. Mewn gwirionedd, mae erthygl gyda delweddau dros 2x

Sut i Sgorio'r Nod Ennill yn y Gêm E-Fasnach

Tra yng Nghwpan y Byd dim ond un enillydd all fod, gall llawer o gwmnïau brofi llwyddiant yn y gêm e-Fasnach. Mae yna dactegau profedig sydd wedi helpu manwerthwyr i sgorio. Mae Baynote yn dangos i chi sut i gae'r chwaraewyr gorau a chreu cynllun gêm deinamig fel y gall eich busnes e-Fasnach ddod â buddugoliaeth adref. Cyn i'r tymor ddechrau, rhaid i dimau fuddsoddi yn y chwaraewyr gorau yn gyntaf. O ran e-Fasnach 5 allan o

Sut y bydd y Fenter Gysylltiedig yn Creu Marchnad Diogelwch Hunaniaeth $ 47B

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, costiodd y toriad data cyfartalog gyfanswm o $ 3.5M i gwmnïau, sydd 15% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae swyddogion CIO yn chwilio am ffyrdd o ddiogelu eu data corfforaethol wrth leihau colli cynhyrchiant i weithwyr. Mae Ping Identity yn cyflwyno'r ffeithiau am y farchnad diogelwch hunaniaeth ac yn cynnig atebion ar gyfer sut y gall cwmnïau alluogi mynediad diogel yn yr ffeithlun isod. Mae torri data yn cael effaith negyddol iawn ar y cwsmer

Rydych chi'n Treulio 83 Diwrnod y Flwyddyn E-bost

Mae'r gwerthwr ar gyfartaledd yn mewngofnodi dros 2,000 awr y flwyddyn ar gyfathrebu busnes, yn bennaf ar dasgau rôl-benodol (39%) a darllen / ateb e-byst (28%). Er y byddai'n ymddangos bod cyfryngau cymdeithasol yn dod yn ddull cyfathrebu mwyaf poblogaidd, gan fod 72% o gwmnïau bellach yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar ryw ffurf, e-bost yw'r prif ddewis o hyd ymhlith busnesau ledled y byd. Yn ôl Adroddiad Sefydliad Byd-eang McKinsey, mae 87 biliwn o negeseuon e-bost yn cael eu drafftio bob dydd. O Americanwyr