10 Cam at Reoli Cyfathrebu Argyfwng

A ydych erioed wedi gorfod delio ag argyfwng yn ymwneud â'ch cwmni? Wel, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Gall cyfathrebu argyfwng fod yn llethol - o'r oedi wrth ymateb i'r hyn rydych chi i fod i'w ddweud wrth bob un o'r cyfeiriadau cymdeithasol sy'n dod i mewn i benderfynu a yw'n argyfwng go iawn ai peidio. Ond yng nghanol yr anhrefn, mae bob amser yn bwysig cael cynllun. Buom yn gweithio gyda'n noddwyr platfform monitro cymdeithasol

Adeiladu neu Brynu? Datrys Problemau Busnes Gyda'r Meddalwedd Iawn

Y broblem fusnes neu'r nod perfformiad hwnnw sy'n eich pwysleisio'n ddiweddar? Cyfleoedd yw ei ddatrysiadau yn dibynnu ar dechnoleg. Wrth i'r gofynion ar eich amser, eich cyllideb a'ch perthnasoedd busnes gynyddu, eich unig siawns o aros ar y blaen i gystadleuwyr heb golli'ch meddwl yw trwy awtomeiddio. Newidiadau yn y galw am ymddygiad prynwyr awtomeiddio Rydych chi eisoes yn gwybod nad yw awtomeiddio yn drafferth o ran effeithlonrwydd: llai o wallau, costau, oedi a thasgau llaw. Yr un mor bwysig, dyna mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl nawr.

TinEye: Chwilio Delwedd Gwrthdroi

Wrth i fwy a mwy o flogiau a gwefannau gael eu cyhoeddi bob dydd, pryder cyffredin yw dwyn delweddau rydych chi wedi'u prynu neu eu creu at eich defnydd personol neu broffesiynol. Mae TinEye, peiriant chwilio delweddau gwrthdroi, yn rhoi’r gallu i ddefnyddwyr chwilio url penodol am ddelweddau, lle gallwch weld sawl gwaith y daethpwyd o hyd i’r delweddau ar y we a lle cawsant eu defnyddio. Os gwnaethoch chi brynu delwedd stoc o ffynonellau fel ein

Infograffig Canllaw Marchnata E-bost Ultimate Gwyliau

'Dyma'r tymor ar gyfer marchnata gwyliau, ac mae ein noddwr meddalwedd gwirio e-bost NeverBounce wedi creu'r canllaw marchnata e-bost gwyliau eithaf ar gyfer eich pleser gwylio. Mae data’r Ffederasiwn Manwerthu Cenedlaethol yn parhau i ddangos bod gwariant yn cynyddu eleni, yn enwedig ar-lein ac yn cael ei yrru gan ymdrechion digidol. Mae marchnata e-bost yn chwarae rhan fawr yn arbennig, ac mae angen i fanwerthwyr aros ar ben cadw eu rhestrau yn lân ac yn ffres er mwyn amddiffyn eu henw da a'u gallu i anfon. Rhai

A yw Ffurflenni Arweiniol yn farw?

Ateb byr? Yep. Yn yr ystyr draddodiadol o leiaf, a thrwy “draddodiadol” rydym yn golygu mynnu gwybodaeth ymwelwyr cyn i chi ddarparu gwerth, neu ddefnyddio cynnwys hen, statig fel cymhelliant. Gadewch i ni ategu'r tryc hwnnw ar gyfer rhywfaint o gefndir: Yn ein gwaith yn helpu cleientiaid i gynyddu eu trawsnewidiadau ar-lein, rydym wedi sylwi ar ostyngiad sylweddol, cyson mewn ymwelwyr gwe yn llenwi ffurflenni plwm traddodiadol. Mae yna reswm da am hynny. Mae ymddygiad prynwyr yn newid, yn bennaf oherwydd bod y dechnoleg, gwybodaeth

Wooing Mwy o Brynwyr a Lleihau Gwastraff Trwy Gynnwys Deallus

Mae effeithiolrwydd marchnata cynnwys wedi'i gofnodi'n dda, gan gynhyrchu 300% yn fwy o arweinwyr ar gost 62% yn is na marchnata traddodiadol, yn ôl DemandMetric. Does ryfedd bod marchnatwyr soffistigedig wedi symud eu doleri i gynnwys, mewn ffordd fawr. Y rhwystr, fodd bynnag, yw ei bod yn anodd dod o hyd i ddarn da o'r cynnwys hwnnw (65%, mewn gwirionedd), wedi'i genhedlu'n wael neu'n anneniadol i'w gynulleidfa darged. Mae hynny'n broblem fawr. “Gallwch chi gael y cynnwys gorau yn y byd,” a rennir

Pwy sy'n berchen ar deleprospecting?

Ar yr union foment hon, mae tynnu rhyfel rhwng Gwerthu a Marchnata yn bygwth trosiadau, cynhyrchiant a morâl mewn llawer o sefydliadau gwerthu - eich un chi efallai, hyd yn oed. Ddim yn siŵr bod hyn yn berthnasol i chi? Ystyriwch y cwestiynau hyn i'ch sefydliad: Pwy sy'n berchen ar ba ran o'r siwrnai werthu? Beth yw arweinydd cymwys? Beth yw dilyniant rhesymegol prynwr wedi'i droi â phlwm? Os na allwch ateb y cwestiynau hyn gyda'r eglurder, yr hyder a'r cytundeb mwyaf rhwng Marchnata a Gwerthu,

Disodli Gweithgareddau Deialu Eich Cynrychiolwyr Gwerthu â Sgyrsiau Byw

Am ddegawdau, mae galw diwahoddiad wedi bod yn bane bodolaeth y mwyafrif o werthwyr, lle maen nhw'n treulio oriau'n ceisio cael rhywun ar y ffôn heb fawr ddim dychwelyd. Mae'n aneffeithlon, yn anodd ac yn aml yn anrhagweladwy. Fodd bynnag, gan fod cydberthynas uniongyrchol rhwng cyfaint gwerthiant allan a chyfradd gwerthu caeedig tîm, mae galw diwahoddiad yn ddrwg angenrheidiol ar gyfer timau gwerthu allan neu y tu mewn heddiw. Wrth gwrs, ni all gwerthwyr ddibynnu ar y rhwydwaith sydd ganddyn nhw eisoes