Pam Defnyddio Drupal?

Yn ddiweddar, gofynnaf Beth yw Drupal? fel ffordd i gyflwyno Drupal. Y cwestiwn nesaf sy'n dod i'r meddwl yw “A ddylwn i ddefnyddio Drupal?" Mae hwn yn gwestiwn gwych. Lawer gwaith rydych chi'n gweld technoleg ac mae rhywbeth amdani yn eich annog i feddwl am ei defnyddio. Yn achos Drupal efallai eich bod wedi clywed bod rhai gwefannau prif ffrwd eithaf yn rhedeg ar y system rheoli cynnwys ffynhonnell agored hon: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, a'r Newydd

Beth yw Drupal?

Ydych chi'n edrych ar Drupal? Ydych chi wedi clywed am Drupal ond ddim yn siŵr beth y gall ei wneud i chi? A yw eicon Drupal yr un mor cŵl eich bod am fod yn rhan o'r symudiad hwn? Mae Drupal yn blatfform rheoli cynnwys ffynhonnell agored sy'n pweru miliynau o wefannau a chymwysiadau. Mae wedi'i adeiladu, ei ddefnyddio a'i gefnogi gan gymuned weithgar ac amrywiol o bobl ledled y byd. Rwy'n argymell yr adnoddau hyn i ddechrau dysgu mwy

WordPress.com? Dyma pam y byddwn i'n ei ddefnyddio gyntaf.

WordPress yw un o'r prif lwyfannau blogio sydd ar gael ac mae ar ddwy ffurf, WordPress.com a WordPress.org. Mae ffurflen gyntaf, WordPress.com, yn wasanaeth masnachol sy'n cynnig offer blogio am ddim ac â thâl (gan ddefnyddio WordPress wrth gwrs) ar y we. Mae WordPress.com yn defnyddio'r feddalwedd fel model gwasanaeth (aka SaS), gan gynnal a chadw'r offer meddalwedd blogio a gofalu am bethau fel diogelwch a darparu cynnwys (lled band, storio, ac ati). Yr ail ffurflen, WordPress.org, yw'r gymuned sy'n helpu

Ydych chi'n Chwilio am Beiriannau Os ydych chi'n Defnyddio Drupal?

Faint mae Systemau Rheoli Cynnwys (CMS), fel WordPress, Drupal, Joomla!, Yn chwarae rhan wrth optimeiddio peiriannau chwilio (SEO)? Yn sicr mae dyluniad safle gwael (nid urls glân, cynnwys gwael, defnydd gwael o enwau parth, ac ati) mewn CMS fel Drupal yn mynd i effeithio ar SEO (offer gwych a ddefnyddir mewn syniad ffordd wael). Ond a yw systemau rheoli cynnwys eu hunain yn addas ar gyfer SEO gwell nag eraill, os yw'r holl arferion da eraill yn cael eu gwneud? A, sut fyddai