Mae Uwchraddio SameSite Google yn Atgyfnerthu Pam Mae Angen i Gyhoeddwyr Symud y Tu Hwnt i Gwcis ar gyfer Targedu Cynulleidfa

Mae lansiad Uwchraddio SameSite Google yn Chrome 80 ddydd Mawrth, Chwefror 4 yn arwyddo hoelen arall yn yr arch ar gyfer cwcis porwr trydydd parti. Yn dilyn sodlau Firefox a Safari, sydd eisoes wedi blocio cwcis trydydd parti yn ddiofyn, a rhybudd cwci presennol Chrome, mae'r uwchraddiad SameSite yn clampio ymhellach ar y defnydd o gwcis trydydd parti effeithiol ar gyfer targedu cynulleidfaoedd. Effaith ar Gyhoeddwyr Bydd y newid yn amlwg yn effeithio ar werthwyr ad tech sy'n dibynnu arno

Osgoi'r Rhwystrau: Sut i Weld Eich Hysbysebion, Clicio ymlaen, a Gweithredu Ar

Yn nhirwedd marchnata heddiw, mae mwy o sianeli cyfryngau nag erioed o'r blaen. Ar yr ochr gadarnhaol, mae hynny'n golygu mwy o gyfleoedd i gyfleu'ch neges. Ar yr anfantais, mae mwy o gystadleuaeth nag erioed i ddal sylw'r gynulleidfa. Mae toreth y cyfryngau yn golygu mwy o hysbysebion, ac mae'r hysbysebion hynny'n fwy ymwthiol. Nid hysbyseb print yn unig, hysbyseb deledu neu radio. Mae'n hysbysebion naidlen ar-lein tudalen-llawn sy'n eich gwneud chi'n dod o hyd i'r “X” anodd ei dynnu