Sut y gall Datrysiadau Logisteg Gwrthdroi Symleiddio Prosesu Dychweliadau yn y Farchnad E-Fasnach

Tarodd pandemig COVID-19 a newidiodd yr holl brofiad siopa yn sydyn ac yn llwyr. Caeodd mwy na 12,000 o siopau brics a morter yn 2020 wrth i siopwyr symud i siopa ar-lein o gysur a diogelwch eu cartrefi. Er mwyn cadw i fyny â newid arferion defnyddwyr, mae llawer o fusnesau wedi ehangu eu presenoldeb e-fasnach neu wedi symud i fanwerthu ar-lein am y tro cyntaf. Wrth i gwmnïau barhau i gael y trawsnewidiad digidol hwn i'r ffordd newydd o siopa, maent yn cael eu taro gyda'r