5 Ffordd y mae Gwrando Gymdeithasol yn Adeiladu'r Ymwybyddiaeth Brand rydych chi Eisiau Eisiau

Dylai busnesau nawr fod yn fwy ymwybodol nag erioed nad yw monitro cyfryngau cymdeithasol wrth geisio gwella cydnabyddiaeth brand yn ddigon mwyach. Rhaid i chi hefyd gadw clust i'r llawr am yr hyn y mae eich cwsmeriaid ei eisiau mewn gwirionedd (a ddim ei eisiau), yn ogystal â chadw ar y blaen â thueddiadau a chystadleuaeth ddiweddaraf y diwydiant. Rhowch wrando cymdeithasol. Yn wahanol i ddim ond monitro, sy'n edrych ar grybwylliadau a chyfraddau ymgysylltu, mae gwrando cymdeithasol yn sero ar y teimlad