7 Ffordd y Gall y DAM Cywir Optimeiddio Eich Perfformiad Brand

O ran storio a threfnu cynnwys, mae yna sawl datrysiad ar gael - meddyliwch am systemau rheoli cynnwys (CMS) neu wasanaethau cynnal ffeiliau (fel Dropbox). Mae Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn gweithio ochr yn ochr â'r mathau hyn o atebion - ond yn cymryd agwedd wahanol at gynnwys. Yn y bôn, mae opsiynau fel Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, ac ati, yn gweithredu fel llawer parcio syml ar gyfer asedau terfynol, cyflwr terfynol; nid ydynt yn cefnogi'r holl brosesau i fyny'r afon sy'n mynd i mewn i greu, adolygu a rheoli'r asedau hynny. O ran DAM

Strategaethau Cynnwys Modiwlaidd ar gyfer Prif Swyddogion Meddygol i Leihau Llygredd Digidol

Dylai eich synnu, efallai hyd yn oed eich siomi, i ddysgu bod 60-70% o'r cynnwys y mae marchnatwyr yn ei greu yn mynd heb ei ddefnyddio. Nid yn unig y mae hyn yn hynod o wastraffus, mae'n golygu nad yw eich timau yn cyhoeddi nac yn dosbarthu cynnwys yn strategol, heb sôn am bersonoli'r cynnwys hwnnw ar gyfer profiad cwsmeriaid. Nid yw'r cysyniad o gynnwys modiwlaidd yn newydd - mae'n dal i fodoli fel model braidd yn gysyniadol yn hytrach nag un ymarferol i lawer o sefydliadau. Un rheswm yw'r meddylfryd -