Marpipe: Marchnatwyr Arfog Gyda'r Cudd-wybodaeth Mae Angen Eu Profi A Dod o Hyd i Ennill Ad Creadigol

Am flynyddoedd, mae marchnatwyr a hysbysebwyr wedi dibynnu ar gynulleidfa yn targedu data i wybod ble ac o flaen pwy i redeg eu hysbyseb greadigol. Ond mae'r symudiad diweddar i ffwrdd o arferion cloddio data ymledol - canlyniad rheoliadau preifatrwydd newydd ac angenrheidiol a roddwyd ar waith gan GDPR, CCPA, ac iOS14 Apple - wedi gadael timau marchnata yn sgramblo. Wrth i fwy a mwy o ddefnyddwyr optio allan o olrhain, mae data targedu cynulleidfaoedd yn dod yn llai a llai dibynadwy. Brandiau sy'n arwain y farchnad