Yn union Beth orchmynnodd y Meddyg?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Y penwythnos diwethaf hwn, cefais daith fusnes / bersonol wych hyd at Victoria a Vancouver, British Columbia. Graddiais o'r Ysgol Uwchradd yn Vancouver 20 mlynedd yn ôl a dim ond dwywaith yr wyf wedi bod yn ôl. Mae'n ddinas anhygoel - glân, hardd, modern ac iach. Treuliais beth amser gyda fy ffrind gorau o'r Ysgol Uwchradd a chawsom hyd yn oed 9 twll o golff. Roedd yn benwythnos ysblennydd! (Ac fe aeth y busnes yn dda hefyd!) Sylwais

Llai = Mwy

Amser Darllen: <1 munud Rydw i wedi bod eisiau dilyn fy swydd Open = Growth ers tro. Disgrifir yn y swydd honno'r tebygolrwydd o lwyddo pan fydd pobl yn canolbwyntio ar sut y gellir integreiddio eu datrysiadau ag atebion eraill. Mae yna ochr fflip i hyn, a dyna i gwmnïau gyfyngu ymarferoldeb eu datrysiadau i graidd sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Gall ychwanegu llu o gynhyrchion, gwasanaethau a nodweddion fod yn beryglus. Mae rhaglenwyr yn ei alw

Rheoli Risg

Amser Darllen: <1 munud Roedd yna bobl ledled y wlad a anadlodd ochenaid o ryddhad wrth weld y Shuttle Discovery yn lansio’n llwyddiannus. Mae yna rai sy'n credu bod y biliynau o ddoleri sy'n cael eu gwario ar y rhaglen ofod yn wastraff arian enfawr yn unig. Ni allwn anghytuno mwy. Yn yr un modd â'r lansiad diweddaraf hwn, gosod nodau sydd bron yn amhosibl eu cyflawni yw'r hyn sy'n ein gyrru at arloesi a chynnydd. Mae'r rhaglen ofod yn un o'r rhaglenni hynny sydd

Agored = Twf

Amser Darllen: 2 Cofnodion Yn gynharach eleni, gweithiais gyda Thîm NFL cenedlaethol i werthuso eu cronfa ddata ac offer marchnata e-bost. Roedd yn werthusiad cynhwysfawr o nifer o setiau offer sydd ar gael iddynt. Y meysydd y canolbwyntiais sylw arnynt oedd: Y gallu i integreiddio datrysiadau allanol Y gallu i awtomeiddio prosesau Rhwyddineb defnydd Ymatebolrwydd y cwmni trwy reoli cyfrifon a chefnogaeth Roedd y ddau gyntaf o'r rhain yn fuddion ar gyfer y dyfodol. Roeddwn i eisiau sicrhau bod y sefydliad

Y Diod Brecwast Newydd - Mountain Dew?

Amser Darllen: <1 munud Mae gwrando ar y radio ar fy ffordd i'r gwaith yn amser tawel i mi. Waeth beth fo'r traffig, rwy'n wersyllwr hapus. Arafu traffig? Dim problemo ... bydd fy DJs yn fy nhynnu drwodd ac yn dechrau'r diwrnod i ffwrdd yn iawn…. Tan ddoe…. Ni allaf roi'r gorau i feddwl amdano. Rwy'n gwrando ar hysbyseb braf ar y radio am foi nad yw'n hoffi'r blas o goffi. Y dewis arall - Mountain Dew. Dew Mynydd? Mountain Dew!