Push Monkey: Awtomeiddio Hysbysiadau Porwr Gwthio Ar Gyfer Eich Gwefan Neu E-Fasnach

Bob mis, rydym yn cael ychydig filoedd o ymwelwyr sy'n dychwelyd trwy hysbysiadau gwthio porwr y gwnaethom eu hintegreiddio â'n gwefan. Os ydych yn ymweld â'n gwefan am y tro cyntaf, byddwch yn sylwi ar y cais a wneir ar frig y dudalen pan fyddwch yn ymweld â'r wefan. Os ydych chi'n galluogi'r hysbysiadau hyn, bob tro rydyn ni'n postio erthygl neu eisiau anfon cynnig arbennig, rydych chi'n derbyn yr hysbysiad. Dros y blynyddoedd, Martech Zone wedi caffael drosodd

Sut i Wirio, Dileu, ac Atal Malware o'ch Safle WordPress

Roedd yr wythnos hon yn eithaf prysur. Roedd un o'r pethau di-elw yr wyf yn eu hadnabod yn wynebu cryn dipyn o drafferth - roedd eu gwefan WordPress wedi'i heintio â meddalwedd faleisus. Cafodd y wefan ei hacio a gweithredwyd sgriptiau ar ymwelwyr a wnaeth ddau beth gwahanol: Wedi ceisio heintio Microsoft Windows â malware. Ailgyfeirio pob defnyddiwr i wefan a ddefnyddiodd JavaScript i harneisio cyfrifiadur personol yr ymwelydd i gloddio arian cyfred digidol. Darganfyddais fod y wefan wedi'i hacio pan ymwelais ag ef

Beth yw Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Yn 2022?

Un maes arbenigedd yr wyf wedi canolbwyntio fy marchnata arno dros y ddau ddegawd diwethaf yw optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi osgoi dosbarthu fy hun fel ymgynghorydd SEO, fodd bynnag, oherwydd mae ganddo rai arwyddocâd negyddol ag ef yr hoffwn eu hosgoi. Rwy'n aml yn gwrthdaro â gweithwyr proffesiynol SEO eraill oherwydd eu bod yn tueddu i ganolbwyntio ar algorithmau dros ddefnyddwyr peiriannau chwilio. Soniaf am hynny yn ddiweddarach yn yr erthygl. Beth

Sut I Chwilio Am Enw Parth A'i Brynu

Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i enw parth ar gyfer brandio personol, eich busnes, eich cynhyrchion, neu'ch gwasanaethau, mae Namecheap yn cynnig chwiliad gwych am ddod o hyd i un: Dod o hyd i barth yn dechrau ar $0.88 wedi'i bweru gan Namecheap 6 Awgrymiadau Ar Ddewis A Phrynu Parth Enw Dyma fy marn personol ar ddewis enw parth: Gorau po fyrraf – y byrraf yw eich parth, y mwyaf cofiadwy ydyw a hawsaf ei deipio felly ceisiwch wneud hynny

Llwyfannau Dilysu, Dilysu a Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost Swmp ac APIs

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro