Edgemesh: Y ROI o Ecommerce Site Speed ​​fel Gwasanaeth

Ym myd cystadleuol e-fasnach mae un peth yn sicr: Mae cyflymder yn bwysig. Mae astudio ar ôl astudio yn parhau i brofi bod safle cyflymach yn arwain at gyfraddau trosi uwch, yn gyrru gwerthoedd talu uchel ac yn gwella boddhad cwsmeriaid. Ond mae'n anodd cyflwyno profiad cyflym ar y we, ac mae angen gwybodaeth fanwl am ddylunio gwe a seilwaith “ymyl” eilaidd sy'n sicrhau bod eich gwefan mor agos at eich cwsmeriaid â phosibl. Ar gyfer safleoedd e-fasnach, gan ddarparu perfformiad uchel