Monetization Cylchlythyr E-bost: Dau Opsiwn Dichonadwy ar gyfer Blogwyr a Chyhoeddwyr Bach

Nid yw dylanwad bellach yn barth unigryw cyhoeddwyr mawr. Mae peli llygaid a doleri marchnata yn cael eu dargyfeirio tuag at fyddin o gyhoeddwyr bach, arbenigol; boed yn guraduron cynnwys, blogwyr, vlogwyr, neu podledwyr. O ystyried y galw cynyddol, mae'r micro-gyhoeddwyr hyn yn edrych yn haeddiannol am ffyrdd i elwa'n feddyliol o'u cynulleidfa, a'u hymdrech. Elw mewn Cylchlythyrau E-bost Ynghyd ag eraill gyda'r tactegau monetization y maent yn eu defnyddio ar hyn o bryd, fel hysbysebion arddangos gwefan a nawdd cyfryngau cymdeithasol, arbenigedd heddiw

Golwg Mewnol ar Ddyfodol Meddalwedd a Gwasanaethau Marchnata E-bost

Un o fanteision byw ac anadlu diwydiant arbenigol, fel gweithredu asiantaeth e-bost, yw ei fod yn rhoi cyfle i un feddwl am yr hyn a allai fod yn y dyfodol. Mae'r canlynol yn weledigaeth yn y dyfodol o sut olwg fydd ar farchnata e-bost ym mlwyddyn 2017 ar gyfer ymarferwyr, marchnatwyr a defnyddwyr fel ei gilydd. Mae Enw’r Gêm Wedi Newid yn Gyflym ymlaen chwe blynedd ac mae’r term “marchnata e-bost” wedi diflannu o’n frodorol yn llwyr. Er yn is

Gwneud Achos dros Farchnata E-bost Allanoli

Ar gyfer marchnatwyr sydd am fwyngloddio mwy o aur o'u rhaglenni e-bost; mae marchnata e-bost ar gontract allanol yn prysur ennill poblogrwydd. Maent yn ceisio gwasanaethau marchnata e-bost a reolir oherwydd eu bod yn rhwystredig ac yn frugal. A yw rhoi eich marchnata e-bost ar gontract allanol yn gwneud doleri a synnwyr i chi?

A yw Cynllun Busnes Gweledol yn Iawn i Chi?

Hyd yn hyn, rydw i wedi dechrau (ond erioed wedi gorffen) dwsinau o gynlluniau busnes clasurol. Felly, fel rheol, rydw i ddim ond yn ei adio ag “amlinelliad busnes”, ond yn gyfrinachol hoffwn pe bawn i wedi cymryd yr amser i fapio fy strategaethau tymor hir a byr yn fwy manwl. Felly y tro hwn rydw i wedi drafftio cynllun busnes gweledol.

Beth yw Ymgynghorydd Marchnata E-bost ac Oes Angen Un i Mi?

Yn gyffredinol, mae ymgynghorwyr marchnata e-bost ar dair ffurf; mae gan bob un ohonynt sgiliau a phrofiad sy'n benodol i ddatblygu strategaethau marchnata e-bost effeithiol. Fodd bynnag, mae eu cymwyseddau a'u cynigion craidd yn amrywio'n fawr. Felly a oes angen ymgynghorydd e-bost arnoch chi? Os felly, pa fath? Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi'ch hun.