Sut mae Busnesau Bach yn Defnyddio Meddalwedd i Reoli Cysylltiadau

Gyda dros 90% o fusnesau bach yn defnyddio rhyw fath ddigidol o reoli data i storio cysylltiadau, mae'n ymddangos yn amlwg bod busnesau bach wedi plymio i'r oes ddigidol. Ond, roeddem eisiau gwybod beth mae'r busnesau bach hyn yn ei wneud gyda'r data cyswllt. Efallai y bydd yr hyn a ddarganfuwyd yn eich synnu. Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau llawn yr arolwg ym Mhrifysgol AddressTwo.

Brandio Avatar: Oer neu Greadigol?

Byth ers i mi godi llyfr @ kyleplacy a @ edeckers “Branding Yourself”, dechreuais ddyfalu penderfyniad a wneuthum yn gynnar yn fy nechreuad technoleg ifanc. Flynyddoedd yn ôl, fe wnes i greu persona o'r enw Addy. Roedd hi'n nodwedd o'r feddalwedd, ond yn fwy na hynny, hi oedd y gwas mwyaf ymarferol i'n cwsmeriaid. Fy nod oedd i bobl gysylltu ei pherson â AddressTwo yn gryfach na fy un i. Fe weithiodd. A heddiw, mi

Osgoi'r App Store gyda “Ychwanegu at y Sgrin Gartref”

Rwy'n gwybod y byddaf fwy na thebyg yn dal rhywfaint o ddiffyg ar gyfer hyn, ond nid wyf yn gefnogwr Mac. Iawn, ni allaf eu sefyll. Ni allaf roi fy mys ar pam, ond dyma ddechrau: er mwyn datblygu Ap ar gyfer yr iPhone enwog, rhaid i chi ddatblygu ar Mac gyda meddalwedd Mac yn unig - buddsoddiad ymhell dros $ 2,000. Serch hynny, mae'r iPhone yn newidiwr marchnad ac yn gyfrwng marchnata y mae'n rhaid i fusnesau ddarparu ar ei gyfer. Felly ti

Fy Rant Defnyddioldeb Facebook

Mae gen i ofn nad oes gen i wybodaeth newydd i'w rhannu â darllenwyr y Martech Zone, dim ond ple am eich help. Ar ôl gwylio'r fideo isod, os gwelwch yn dda naill ai: Dywedwch wrthyf a oes rhywfaint o waith o gwmpas hyn yr wyf wedi'i golli, neu ... Ail-drydarwch y diweddariad statws hwn nes bod eich bysedd yn gwaedu fel ei fod yn cael sylw rhywun ar Facebook. [youtube: http: //www.youtube.com/watch? v = 5G-90bZXVjw]

Sut i Gael Gwefan Newydd yn cael ei chwalu gan Google Yfory

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn lansio llawer o wefannau newydd. Wrth i AddressTwo dyfu a bod fy amser wedi rhyddhau, mae wedi creu storm berffaith o syniadau newydd ac amser rhydd i weithredu, felly rydw i wedi prynu dwsinau o barthau ac wedi gweithredu micro-wefannau chwith a dde. Wrth gwrs, dwi'n ddiamynedd hefyd. Mae gen i syniad ddydd Llun, ei adeiladu ddydd Mawrth, ac rydw i eisiau traffig ddydd Mercher. Ond gall gymryd dyddiau neu wythnosau cyn fy newydd

Sut I Gael Sudd Cyswllt gan Youtube

Rwyf wedi bod yn cael llawer o lwyddiant yn ysgogi Youtube i hybu perthnasedd tudalennau glanio ar gyfer allweddair penodol. Mae'n broses syml a dyma sut mae'n mynd: Creu tudalen lanio sydd â'ch allweddair yn yr URL, cysylltnod wedi'i wahanu. Mae hyn yn helpu bots i weld y geiriau'n wahanol ac felly'n cydnabod eich perthnasedd i'r ymadrodd rydych chi'n ei dargedu. Er enghraifft, rydw i'n mynd i ddefnyddio http://www.addresstwo.com/small-business-crm/ Creu fideo y byddwch chi'n ei wreiddio

Technoleg Hanner Oes: Pan NID i Bootstrap It

Hoffwn chwalu ychydig o sibrydion. Nid wyf yn gwrthwynebu cyfalafwyr menter. Nid wyf yn credu bod buddsoddwyr angel yn gythreuliaid mewn gwirionedd. Nid wyf hyd yn oed yn credu y dylai pawb neu hyd yn oed allu “cychwyn” eu busnes yn llwyddiannus. Er mwyn ei brofi, hoffwn ddweud wrthych am y rheswm # 1 y gallai fod angen i chi a'ch partneriaid ddechrau yn ddigywilydd hyrwyddo'ch syniad busnes hanner pob i unrhyw un ag arian parod i'w sbario: Half-Life. Yn union fel y gair “startup”

Aw, hec. Mae'n debyg y byddaf yn cychwyn busnes marchnata!

Beth ydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n cymysgu cyfradd ddiweithdra uchel â chymdeithas addysgedig iawn (dywed rhai sydd wedi'i gor-addysgu)? Ymgynghorwyr, wrth gwrs. Llawer ohonyn nhw. Wedi'r cyfan, os ydych chi wedi bod mewn marchnata corfforaethol am 25 mlynedd lle buoch chi'n ddigon ffodus i gael eich cyflogwr i dalu i chi ddod yn “feistr gweinyddiaeth fusnes” ychydig cyn iddyn nhw roi'r gorau i'ch talu'n gyfan gwbl ... pwy well i redeg cwmni marchnata ! Mae yna jôc redeg yn y